Hvad dyrker du? Her er de 10 mest populære afgrøder i år

Afgrøderne på top 10-listen er de samme som i 2021. Det betyder, at listen igen i år står i kornets tegn med vårbyg på førstepladsen og fire andre kornsorter på listen.

Der er dog en forskel, da vinterraps i 2022 er steget med knap 35.000 hektar og dermed ligger nummer tre, hvor afgrøden sidste år indtog en femteplads. I 2022 udgør de 10 mest dyrkede afgrøder fra listen cirka 74 procent af det samlede landbrugsareal på cirka 2,6 millioner hektar.

Top 10 afgrøder i Danmark 2022
# Afgrøde Areal med grundbetaling 2022 (ha) Areal med grundbetaling 2021 (ha) Udvikling 2021-2021 (ha)
 
1 Vårbyg 550.700 545.599 5.101
2 Vinterhvede 459.229 486.266 -27.037
3 Vinterraps 195.916 161.317 34.599
4 Silomajs 167.639 173.889 -6.250
5 Græs med kløver/lucerne, under 50 pct. bælgpl. (omdrift) 164.678 167.866 -3.187
6 Permanent græs, normalt udbytte 91.936 95.696 -3.760
7 Vinterhybridrug 89.568 89.641 -73
8 Vinterbyg 63.785 76.293 -12.508
9 Vårhavre 61.808 67.960 -6.152
10 Græs uden kløvergræs 50.717 55.415 -4.697

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også