Sæt selv afregningspris på roerne

Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere er blevet enige om at tilbyde roedyrkere en ny type kontraktmodel, hvor den enkelte roedyrker selv kan prissætte i forhold til sukkerfutures.

I samarbejde med et engelsk firma har Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere udviklet en ny type kontrakt, hvor dyrkere selv i fortrolighed kan fastsætte den fremtidige afregningspris ud fra aktuelle futures for sukker.

- Da vi gerne ser et større areal med roer i 2023, og begge parter ønsker at tilbyde denne kontraktmodel, er det besluttet, at kontraktmodellen tilbydes allerede til roearealer i 2023, oplyser Nordic Sugar.

Kontraktmodellen har været under udvikling gennem længere tid, men det lykkedes ikke at få den klar i forbindelse med den seneste kontrakttegning.

Programmet er udviklet af det engelsk firma Czarnikow, og det har været anvendt i England med succes i nu to år.

Der vil i de kommende dage gives flere oplysninger fra Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere, som uddyber, hvordan program og kontraktmodellen virker.

Den nye kontrakttype

● Nytegning af roearealer er på en et-årig aftale med den nye model.

● Eller konvertering af allerede tegnede etårige kontrakter.

● Kontrakten tegnes i hektar, og for hver hektar kan man som roedyrker selv prissætte 50 ton af roemængden efter den nye model.

● Roer som leveres ud over 50 ton pr. hektar fordeles ligeligt på ens øvrige kontrakter.

● Når kontrakten er indgået, kan man som roedyrker selv prissætte den aftalte roemængde i portioner på 50 ton.

● Man prissætter i forhold til priserne på futuren NY#11

Læs også