Roedyrkere med fokus på omsåning

Sakskøbing Sportscenter dannede vanen tro rammen om den årlige inspirationsdag for sukkerroedyrkere. Fremspiring af roefrø fyldte en del på mødet, der havde 300 deltagere.

- Vi mærker tydeligt en konkurrence overfor dyrkning af sukkerroer fra andre afgrøder med de nuværende priser, oplever chefkonsulent Bo J.M. Secher, Nordic Sugar, der omvendt oplever en loyalitet fra sukkerroedyrkerne. Der er tradition for at afholde møder for sukkerroedyrkere i Sakskøbing Sportscenter. Bortset fra en ret stor omsåning i foråret har de fleste roedyrkere oplevet en god 2022-vækstsæson. Hvad der påvirker fremspiring af sukkerroerne efter såning var et hovedemne på dagen. Her oplistet af DLF Beet Seed.

Omkring 300 sukkerroedyrkere var samlet til den årlige inspirationsdag for sukkerroedyrkere, der traditionen tro foregik i Sakskøbing Sportscenter på Lolland, hvor fremspiring af roerne var ét af hovedemnerne.

Baggrunden var et overraskende behov for omsåning af 10 procent af de nysåede sukkerroemarker sidste år – selv om vejret i marts stort set var varmt, tørt og velegnet til roesåning.

Derfor havde Nordic Sugar og Nordic Beet Research (NBR), der står for at arrangere inspirationsdagen, da også inviteret fire roefrøfirmaer til at fortælle om de behandlinger og tests, som de forholdsvis dyre roefrø gennemgår for at sikre en god spiring.

Vigør-testen

Forinden slog professor Christian Andreasen, Københavns Universitet, fast, at en god spiring af roefrøene kræver en passende blanding af temperatur, ilt og ikke mindst vand.

- Vand får frøet til at sætte gang i dannelse af en række plantehormoner og enzymer. Det udnytter man i dag til den såkaldte priming, hvor lidt vand lige netop starter denne dannelse, inden den stoppes brat igen med tørring, forklarede han.

Herved spirer frøet hurtigere, når det sås ud i marken og vinder kostbar voksetid. Men det gør også frøet mindre holdbart til at ligge til næste sæson. Generelt testes frøets spirekraft i en såkaldt vigør-test, der er ens over hele verden.

De fire inviterede frøfirmaer – DLF Beet Seed, KWS, Sesvanderhave og Strube – supplerer hver på deres måde denne vigør-test med yderligere spiretests under forskellige stress-forhold såsom tørke, skorpedannelse på jordoverfladen med mere.

- Men en god fremspiring afhænger af tre forhold. Det er frøets kvalitet, vejret og det håndværk med korrekt såning, som landmand udøver, lød det fra firmaerne.

Tjek vejrprognoser

En stor del af de 300 deltagere havde i den forbindelse en del spørgsmål – og efterlyste flere guidelines for optimal såning.

Det havde NBR og Nordic Sugar arbejdet med efter den overraskende dårlige fremspiring i foråret 2022 – noget som én af deltagere betegnede som »et rædselsfuldt forår« med stor omsåning af roer hos vedkommende.

- Allerede midt i marts var vejret varmt og tilsyneladende godt til at så roer i – lige indtil den 26. marts, hvor vejret slog om i meget koldt. Det stoppede spiringen i nysåede roemarker. Og endnu værre styrtede regnen ned i de første dage i april og fik på lerjorde dannet en stenhård skorpe, fortalte chefkonsulent Bo J.M. Secher fra Nordic Sugar.

Han konkluderede derfor, at man som roedyrkere ikke alene skal afgøre såtidpunktet ud fra det helt aktuelle vejr, men i lige så høj grad se på vejrprognoserne for de kommende dage. Bliver det meget koldt eller kommer der kraftig regn?

Modsat kunne man nedtone betydningen af frost og lave temperaturer for udviklingen af mange stokløbere.

- Her viser vores forsøg, at det helt klarer tidlig såning før 22. marts, der øger risikoen for stokløbere i sorter, der har tendens til dette, fastslog Desirée Börjesdatter, NBR.

Krabat på over 17 kg

Inspirationsdagen fortsatte med indlæg bredt omkring indenfor ukrudtsbekæmpelse, roeoptagning, lagring, bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i roerne samt præcisionsdyrkning.

Det kunne alligevel fortælles at kampagnen slutter med et fornuftigt sukkerudbytte og en flot renhedsprocent.

Der var i løbet af dagen også en velfortjent tak til roedyrkerne – for blandt andet at skrabe kanter og fjerne dårlige roer. Det var en stor hjælp til at fabrikkerne kunne producere bedst muligt. Og kampagnen slutter således med et fornuftigt sukkerudbytte og en flot renhedsprocent.

På mødet blev også årets største roe præmieret med en god kurv. Det var en krabat på 17,1 kg (2,7 kg sukker) indleveret af driftsleder Preben Olsen fra Basnæs Gods nær Skælskør.

Inspirationsdagen blev afsluttet med et indlæg af driftsleder Lars E. Nielsen om, hvordan roedyrkningen foregår i praksis på Bregentved Gods ved Haslev.

Læs også