Lucerne som bunddække giver jackpot i marken

Frederik V. Larsen er begejstret for lucerne. Det fremgik tydeligt, da han forleden holdt markdemo på Barløsegaard i samarbejde med FRDK.

Frederik V. Larsen (i midten), der til daglig er planteavlskonsulent hos Agrovi, er meget begejstret for living mulch-konceptet. Tirsdag fortalte han engageret til de fremmødte i forbindelse med en markdemo på fødegården Barløsegaard ved Assens. Fotos: Henriette Lemvig Andenårs living mulch-mark, med direkte sået hvede.

Frederik V. Larsen har haft lucerne som bunddække, også kaldet living mulch, i to sæsoner nu. Lucernen er i bunden af marken i en årrække, mens man høster og sår en anden afgrøde samtidig.

Begejstringen er svær at skjule. Gevinsten er stor.

- Det er genialt. Det er det ultimative indenfor conservation agriculture, hvor man har levende rødder året rundt og holder jorden dækket, sagde han til de godt 30 fremmødte, der var mødt op på Barløsegaard ved Assens for at bliver klogere på blandt andet living mulch, da Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK) i samarbejde med Agrovi havde inviteret til markdemo.

Frederik V. Larsen etablerede lucerne første gang i efteråret 2022 som companion crop i vinterraps. Rapsen er nu høstet, der er taget et slæt af lucernen, og der er sået hvede direkte i slutningen af september. Rapsen gav 3.500 ton pr. hektar, og lucernen gav tre ton tørstof pr. hektar. Således er der høstet to gange på samme mark.

Mere lucerne

I år har han øget arealet med lucerne og har sået det i bunden af en ny rapsmark. Det er meningen, at lucernen skal forblive dækafgrøde i en årrække.

Listen af fordele ved lucerne som bunddække i en anden salgsafgrøde er lang.

Først og fremmest virker det som ukrudtsbekæmpelse.

- Den konkurrerer rigtig godt imod ukrudtet, fortalte Frederik V. Larsen.

I år oplevede han blandt andet, at spildrapsen ikke rigtig blev til noget, fordi lucernen holdt det nede.

Ukrudtssanerende effekt

Èn ting er, at den konkurrerer mod ukrudtet, en anden er, at man, når man tager slet, fjerner ukrudtsfrø fra marken. For eksempel fjernes kamillefrø og tidselfrø, når der tages slæt.

- Lucerne har samme ukrudtssanerende effekt som slætgræs.

De rapsplanter, der var blevet til noget, blev da også klippet af, da lucernen blev skårlagt med et butterfly-sæt.

Leverer grøngødning

Lucernen, der er en kvælstoffikserende plante, er også en lille gødningsfabrik.

Den egenskab gør den til en velegnet companion crop, som producerer gødning til den afgrøde, den vokser sammen med, men vigtigst af alt producerer den en kvælstofrig biomasse i løbet af efteråret efter høst

Vil undgå vårsæd

Frederik V. Larsen håber også, at han i sidste ende kan erstatte alt vårbyg med tilsvarende vinterudgaver ved hjælp af living mulch.

- Det er en udfordring at dyrke vårsæd. Det giver et mindre udbytte, og du skal ud at køre i marken om foråret, hvor du potentielt kan lave skader, pointerede han.

Selvom han kan undgå vårafgrøder, så kommer han ikke udenom sædskifte. Derfor er der også i år forsøg med vinterbyg, vinterhavre og vinter durum-hvede.

- Jeg er ved at undersøge, hvilke afgrøder jeg kan have i stedet for vinterhvede, lød det fra Frederik V. Larsen.

Efterafgrøder, living mulch og sortsforsøg i vinterraps

Tirsdag havde FRDK i samarbejde med Agrovi og Frederik V. Larsen inviteret til markdemo på Barløsegaard. Fokus var på efterafgrøder samt lucerne som flerårig bunddække og sortsforsøg i vinterraps.

Der blev fremvist fire specialblandinger, og lucerne som bunddække, det såkaldte living mulch, i både raps og hvede. Ligeledes var der forsøg med vinterrapssorter og rapssortsblandinger med det formål at øge sundheden i afgrøden.

Barløsegaard

- Drives af Hans Frederik Larsen og Frederik V. Larsen. Frederik er til daglig planteavlskonsulent hos Agrovi, men hjælper med at drive fødehjemmet

- Dyrker 250 hektar med raps, hvede, byg, frøgræs og af og til også hestebønner

Læs også