Nye produkter fra dansk gødningsproducent

DanGødning tilpasser sig de konstant skiftende krav fra det moderne landbrug med ombygninger på de tre produktionsanlæg. Det betyder nye varer på hylden hos den danske producent af flydende gødning.

Anlægget her i Fredericia er lige som de to øvrige anlæg i henholdsvis Aalborg og Rødbyhavn blevet ombygget, så Lars Hindbo og kollegaerne nu kan tilbyde endnu flere produkter til hele landet. Foto: Kasper Stougård

Hos DanGødning har man brugt vinteren på at lave en række tilpasninger på sine anlæg i både Aalborg, Fredericia og Rødbyhavn. Det betyder, at produktporteføljen på tværs af landet bliver bredere.

- Kravene til gødningsprodukter i moderne dansk landbrug ændrer sig konstant, og det er vigtigt, at man som producent tilsvarende tilpasser sortimentet løbende, lyder det fra DanGødning.

I Rødbyhavn har man ombygget anlægget, så det nu er muligt også at udlevere fosforgødninger i Østdanmark. Det gælder eksempelvis for produktet DG-NPtS 27-3-0-2, der er målrettet anvendelse som startgødning til maltbyg og sukkeroer.

- Med den meget høje fosforvirkning af ammonium polyfosfat giver gødningen klare muligheder for at udbytteoptimere i netop de to afgrøder, lyder det fra Lars Hindbo, som er ansvarlig for rådgivning og produktudvikling hos DanGødning.

Særligt til kartofler

I Vestdanmark har man tilpasset anlæggene i både Fredericia og Aalborg til nu også at kunne tilbyde produktet DG-NtS 30-2. Med et meget højt kvælstofindhold på 390 kg N i 1.000 liter gødning er det et produkt, der er særlig velegnet, hvor høj udbringningskapacitet er i højsædet, og hvor der er begrænset behov for svovltilførsel.

- Vi ser især DG-NtS 30-2 som et attraktivt produkt i vinterhvede og kartofler, hvor produktet med stor fordel kan indgå i dyrkningsstrategier for de to afgrøder, siger Lars Hindbo.

Og netop til kartoffelavlerne introducerer DanGødning nu et nyt produkt til sortimentet af fosforgødninger. DG-NPtS 20-5-0-5 er særligt udviklet til at indgå i gødningsstrategier, som indeholder protamylasse.

- Ligesom vores andre fosforgødninger er det nye produkt baseret på ammonium polyfosfat, som er den mest avancerede fosforgødning på markedet, siger Lars Hindbo.

Klare merudbytter

Han fortæller, at produktet i kartofler har givet klare merudbytter i forsøg med tildeling 120 kg N i DG-NPtS 20-5-0-5 suppleret med fem gange 10 kg N i bladgødningen DG-Leaf N 18.

Lars Hindbo gør opmærksom på, at det fortsat er muligt at sammensætte sin egen gødning ved hjælp af det beregningsværktøj, Dangødning har stillet til rådighed på sin hjemmeside og via appen DG-Optimize. På den måde er det muligt at sammensætte gødningen helt efter den enkelte afgrødes behov og samtidig have helt styr på det samlede næringsstofindhold og vægtfylden.

Læs også