Aktuelt om næringsstoffer i det våde forår

Det har været meget vådt i vinter og i starten af foråret, så det har været svært at få udført de planlagte gødskninger rettidigt. Da det fortsat er meget vådt, kan det være nødvendigt at tilpasse gødningsplanen til  disse forhold.

Kvælstofprognosen for 2024 viste kun et ekstra behov på fem kg kvælstof pr. hektar på lerjord (JB 5-9) i forhold til normalen, mens behovet på JB 1-4 er normalt. Kvælstofprognosen er baseret på cirka 100 målinger af tilgængeligt kvælstof (N-min) i jorden i 2024.

Den våde vinter kan give et større behov for svovl og bor, men der vil være lokale forskelle. Der er også udsigt til manganmangel. 

Kilde: Seges

Læs også