Gylle er det største problem

På Kibæk Maskinstation ved Herning kan lastbiler endnu finde ledig gylletankkapacitet rundt omkring. Men ikke ret længe endnu.

- Vi får et kæmpeproblem, hvis det fortsætter med at regne de næste 14 dage, fastslår Klemen Pedersen, medejer af Kibæk Maskinstation sydvest for Herning.

- Indtil videre har vi kunnet løse problemet med opbevaring af gylle ved at lade vores lastbiler køre rundt til landmænd, der har ledig plads i deres gylletank. Men det bliver ikke ved med at gå.

På den store midtjyske maskinstation ser man endnu forholdsvis roligt på situationen med våde marker, man absolut ikke kan køre på.

Alt ligger stille

Normalt vil der være god gang i udkørslen i området ved Kibæk Maskinstation.

- Men folk holder generelt lav profil og ingen spørger på udkørsel af noget. Endnu ser vi dog ikke noget katastrofalt i at markerne er så våde, fastslår Klemen Pedersen.

Han vurderer, at sætter det i med tørt vejr kan de første sandjordsmarker tåle færdsel efter en uge, mens der mindst går en måned med de lavtliggende jorde.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 41 76 84

Læs også