Gyllen skal udnyttes bedre i majsdyrkning

»Projekt Gyllemajs« skal sikre en bæredygtig majsproduktion i overensstemmelse med den nye fosforregulering, der begrænser landbrugets brug af mineralsk gødning.

Majs er en populær afgrøde i Danmark, hvor den primært bliver brugt til foder til malkekvæg. Et centralt element i majsdyrkning er at sørge for, at jorden, hvor majsen sås, er fyldt med næring for at få majsplanterne godt fra start i foråret. Derfor tilfører mange landmænd i dag startgødning i form af mineralsk gødning.

Projektet støttet af GUDP skal sikre, at majsdyrkningen kan fastholdes over hele landet, selvom brugen af mineralsk startgødning skal udfases i visse områder. Projektet, der går under navnet Gyllemajs, har en målsætning om at udvikle og dokumentere et nyt nedfældningssystem, der sikrer forbedret udnyttelse af gyllens næringsstoffer, så man opnår en effektiv og bæredygtig majsproduktion med lavest mulig miljø- og klimapåvirkning. Projektet vil udvikle et nedfældningssystem der sikrer en præcis placering af gylle før såning af majs, således planterne får hurtigere og bedre adgang til gyllens næringsstoffer. Og placering af gylle spiller en afgørende rolle i majsdyrkning.

Optimal placering af gylle

Landmændene skal kunne placere gyllen i bånd i jorden, hvorefter majskernerne bliver sået i umiddelbar nærhed. Her skal man holde tungen lige i munden, for gyllen må hverken blive placeret for tæt på frøet eller for langt fra det. Placerer man frøet lige i gyllen, dør det, og placerer man det for langt fra, kan det ikke i tilstrækkelig grad udnytte gyllens næringsstoffer.

Ved at finde frem til den mest optimale placering af gylle til majs, udnyttes næringsstofferne i den tildelte gylle optimalt og risikoen for næringsstofudvaskning og drivhusgasudledning mindskes.

Når nedfældningsteknikken er på plads, starter opgaven med at videreformidle den nye viden, så landmænd, landbrugskonsulenter og relevante myndigheder kan får glæde af den. Det vil ske på demonstrationsmarker, hvor det skal vises hvordan gylle kan erstatte den mineralske startgødning uden at det går ud over udbytte, dyrkningssikkerhed eller det omgivende miljø.

Projektet løber fra juli 2018 til december 2021.

hl

Læs også