bannerPos

Droneovervågning: Kæmpebjørneklo skal bekæmpes

Kæmpebjørneklo skal bekæmpes. Der er fire bekæmpelsesmetoder, hvor afgræsning er en af de mest effektive især ved store arealer med kæmpebjørneklo.

Henriette Lemvig

Journalist (Planter)
21-05-2019 12:27
Flere kommuner har skrevet til lodsejere, at det er vigtigt at overholde pligten til at bekæmpe kæmpebjørneklo – også på 2-meter bræmmerne. Man vil i år blandt andet bruge droner til at kontrollere, om bekæmpelsen er overholdt.

»Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv.«

Bekendtgørelsen er klar, og Michael Wang Lønbæk, planteavlskonsulent hos Centrovice, minder om, at hvis man ikke overholder pligten til bekæmpelse, kan kommunen iværksætte bekæmpelsen og opkræve lodsejeren for arbejdet.

- Der har tidligere været krydsoverensstemmelse på bekæmpelsen, og den er dog ophævet igen, siger han og fremhæver fire bekæmpelsesmetoder.

Fire bekæmpelsesmåder

- Det er muligt at bekæmpe kæmpebjørneklo ved afgræsning, slåning, rodstikning eller ved kemisk bekæmpelse.

Afgræsning er ifølge Michael Wang Lønbæk den mest effektive måde at bekæmpe kæmpebjørneklo på.

- Især får spiser gerne de grønne planter og tager ikke skade af planternes saft. Har man et større areal med kæmpebjørneklo, kan det derfor være en fordel at lade det afgræsse i en periode, hvis det er muligt, lyder det fra planteavlskonsulenten.

Også afslåning gennem sæsonen kan effektivt modvirke frøsætning, men metoden er ifølge Michael Wang Lønbæk meget tidskrævende, fordi der kræves gentagne afhugninger.

Han fremhæver rodstikning til mindre bestande.

- Er der tale om et afgrænset område med bjørneklo, kan det lade sig gøre at skære roden over med en skarp spade lige under vækstpunktet, så planten dør. Det vil sige, at der skal være cirka 8-10 centimeters rod på den væltede plante. Er de første skærme begyndt at afblomstre, bør skærmene fjernes, så der ikke sker eftermodning af frø, siger Michael Wang Lønbæk.

Kemisk bekæmpelse

Foretrækkes kemisk bekæmpelse bekæmpes enkeltplanter lettest med glyphosat i en rygsprøjte eller ved påstrygning.

- Der anvendes en dosis på fem-seks milliliter pr. 10 kvadratmeter svarende til fem-seks liter pr. hektar. Tilsæt spredeklæbemiddel og undgå så vidt muligt at ramme den øvrige vegetation, så der ikke gives plads til fremspiring af nye bjørnekloplanter, lyder det fra den erfarne planteavlskonsulent, der minder om, at man skal huske at tjekke midlernes afstandskrav til vandmiljø og §3-arealer.

- På §3-arealer og arealer med MVJ-tilsagn må kemisk bekæmpelse kun ske, hvis der er søgt og givet dispensation, siger han.

På MFO-brak må der ikke ske kemisk bekæmpelse, mens det er tilladt på MFO-bræmmer.

Bestiller fabriksny Hoegild vertikalblander for anden gang

Sønderjysk bedrift med 400 årskøer investerer i en fabriksny Hoegild vertikalblander på 32 kubikmeter. Den erstatter en fire år gammel blander, der er helt magen til og har blandet 25 tons fuldfoder om dagen.

Genopbygget fuldfoderblander kører fint efter fem år

En genopbygget Hoegild Edition vertikalblander holder lige så godt som en fabriksny, viser fem års erfaring hos vestjysk mælkeproducent med 300 årskøer.

Angreb af meldrøjer i forskellige rugsorter

I et forsøg med kunstig smitte af meldrøjer i rug var der i år færrest angreb i de afprøvede KWS-sorter.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.
Side 1 af 1607 (32132 artikler)Prev1234567160516061607Next