bannerPos

Droneovervågning: Kæmpebjørneklo skal bekæmpes

Kæmpebjørneklo skal bekæmpes. Der er fire bekæmpelsesmetoder, hvor afgræsning er en af de mest effektive især ved store arealer med kæmpebjørneklo.

AF: HENRIETTE LEMVIG

FAGJOURNALIST
21-05-2019 12:27
Flere kommuner har skrevet til lodsejere, at det er vigtigt at overholde pligten til at bekæmpe kæmpebjørneklo – også på 2-meter bræmmerne. Man vil i år blandt andet bruge droner til at kontrollere, om bekæmpelsen er overholdt.

»Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv.«

Bekendtgørelsen er klar, og Michael Wang Lønbæk, planteavlskonsulent hos Centrovice, minder om, at hvis man ikke overholder pligten til bekæmpelse, kan kommunen iværksætte bekæmpelsen og opkræve lodsejeren for arbejdet.

- Der har tidligere været krydsoverensstemmelse på bekæmpelsen, og den er dog ophævet igen, siger han og fremhæver fire bekæmpelsesmetoder.

Fire bekæmpelsesmåder

- Det er muligt at bekæmpe kæmpebjørneklo ved afgræsning, slåning, rodstikning eller ved kemisk bekæmpelse.

Afgræsning er ifølge Michael Wang Lønbæk den mest effektive måde at bekæmpe kæmpebjørneklo på.

- Især får spiser gerne de grønne planter og tager ikke skade af planternes saft. Har man et større areal med kæmpebjørneklo, kan det derfor være en fordel at lade det afgræsse i en periode, hvis det er muligt, lyder det fra planteavlskonsulenten.

Også afslåning gennem sæsonen kan effektivt modvirke frøsætning, men metoden er ifølge Michael Wang Lønbæk meget tidskrævende, fordi der kræves gentagne afhugninger.

Han fremhæver rodstikning til mindre bestande.

- Er der tale om et afgrænset område med bjørneklo, kan det lade sig gøre at skære roden over med en skarp spade lige under vækstpunktet, så planten dør. Det vil sige, at der skal være cirka 8-10 centimeters rod på den væltede plante. Er de første skærme begyndt at afblomstre, bør skærmene fjernes, så der ikke sker eftermodning af frø, siger Michael Wang Lønbæk.

Kemisk bekæmpelse

Foretrækkes kemisk bekæmpelse bekæmpes enkeltplanter lettest med glyphosat i en rygsprøjte eller ved påstrygning.

- Der anvendes en dosis på fem-seks milliliter pr. 10 kvadratmeter svarende til fem-seks liter pr. hektar. Tilsæt spredeklæbemiddel og undgå så vidt muligt at ramme den øvrige vegetation, så der ikke gives plads til fremspiring af nye bjørnekloplanter, lyder det fra den erfarne planteavlskonsulent, der minder om, at man skal huske at tjekke midlernes afstandskrav til vandmiljø og §3-arealer.

- På §3-arealer og arealer med MVJ-tilsagn må kemisk bekæmpelse kun ske, hvis der er søgt og givet dispensation, siger han.

På MFO-brak må der ikke ske kemisk bekæmpelse, mens det er tilladt på MFO-bræmmer.

Godt år for Gråkjær

Entreprenørvirksomheden Gråkjær har travlt med at projektere og opføre en lang række projekter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og virksomheden har lagt strategien for fremtiden ud fra et marked, der ser positivt ud. Dog med coronakrisen som en joker i branchen.

Udstillere glæder sig til Agromek

Blandt udstillere på Agromek ’21 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene.

John Deere sælger SABO til Mutares

John Deere har meddelt, at der er underskrevet en aftale om at sælge SABO Maschinenfabrik til Mutares SE & Co. Overdragelsen er betinget af lovmæssig godkendelse af Federal Cartel Office Bundeskartellamt i Tyskland.

Nyt koncept afløser årets Svinekongres

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Seges Svineproduktion står bag nyt koncept, som afløser årets Svinekongres. Men fokus på faglig viden og netværk bliver – næsten - lige som det plejer.

Svinenoteringen ryger under 11 kroner

For første gang i år kommer noteringen for slagtesvin fra Danish Crown under 11 kroner. Næste uge falder noteringen nemlig med 30 øre til 10,80 kroner.

Nature Energy indgår grøn kæmpeaftale med Shell

Nature Energy og Shell har indgået en stor aftale, hvor Nature Energy sælger biogas til Shell Energy i Europa. Aftalen er til dato den største af sin slags i verden og beviser, at biogas er en vigtig del af den grønne omstilling i hele Europa.

Fælles front mod mulig retssag om efterafgrøder

Landbrug & Fødevarer og de fire landboforeninger, der har afsluttet en juridisk forundersøgelse vedrørende en mulig retssag om efterafgrøder, har nu drøftet de mulige veje i det juridiske spor.

Danskerne køber dobbelt op på økologisk frugt og grønt

Danskerne køber dobbelt op på økologisk frugt og grøntDanskerne er for alvor slået ind på en grønnere levevej. Det er især økologiske frugter og grøntsager, som fylder mere på danskernes grønnere tallerkener. Ifølge Danmarks Statistik er salget af økologisk frugt og grønt steget med 143 procent i årene 2015-19.

Optimer udbyttet med en godt afdrænet mark

Dræning har altid været højt prioriteret på Ultanggaard ved Haderslev. Landmand Asmus Fromm-Christiansen er syvende generation på bedriften og både han og hans far bruger en del tid og penge på dræning. Det fortalte han på en temadag om dræning hos SLF.

Jensen Seeds styrker produktionsplatform med fransk opkøb

Jensen Seeds, der er en del af DLF-koncernen, underskrev i går aftale om opkøb af det franske frøfirma Astera Seed, der ligesom Jensen Seeds er specialiseret i produktion af grøntsagsfrø. Opkøbet betyder, at Jensen Seeds nu kan øge udbuddet af grøntsagsfrø til kunderne.
Side 1 af 1871 (37405 artikler)Prev1234567186918701871Next