bannerPos

Droneovervågning: Kæmpebjørneklo skal bekæmpes

Kæmpebjørneklo skal bekæmpes. Der er fire bekæmpelsesmetoder, hvor afgræsning er en af de mest effektive især ved store arealer med kæmpebjørneklo.

Henriette Lemvig

Journalist (Planter)
21-05-2019 12:27
Flere kommuner har skrevet til lodsejere, at det er vigtigt at overholde pligten til at bekæmpe kæmpebjørneklo – også på 2-meter bræmmerne. Man vil i år blandt andet bruge droner til at kontrollere, om bekæmpelsen er overholdt.

»Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv.«

Bekendtgørelsen er klar, og Michael Wang Lønbæk, planteavlskonsulent hos Centrovice, minder om, at hvis man ikke overholder pligten til bekæmpelse, kan kommunen iværksætte bekæmpelsen og opkræve lodsejeren for arbejdet.

- Der har tidligere været krydsoverensstemmelse på bekæmpelsen, og den er dog ophævet igen, siger han og fremhæver fire bekæmpelsesmetoder.

Fire bekæmpelsesmåder

- Det er muligt at bekæmpe kæmpebjørneklo ved afgræsning, slåning, rodstikning eller ved kemisk bekæmpelse.

Afgræsning er ifølge Michael Wang Lønbæk den mest effektive måde at bekæmpe kæmpebjørneklo på.

- Især får spiser gerne de grønne planter og tager ikke skade af planternes saft. Har man et større areal med kæmpebjørneklo, kan det derfor være en fordel at lade det afgræsse i en periode, hvis det er muligt, lyder det fra planteavlskonsulenten.

Også afslåning gennem sæsonen kan effektivt modvirke frøsætning, men metoden er ifølge Michael Wang Lønbæk meget tidskrævende, fordi der kræves gentagne afhugninger.

Han fremhæver rodstikning til mindre bestande.

- Er der tale om et afgrænset område med bjørneklo, kan det lade sig gøre at skære roden over med en skarp spade lige under vækstpunktet, så planten dør. Det vil sige, at der skal være cirka 8-10 centimeters rod på den væltede plante. Er de første skærme begyndt at afblomstre, bør skærmene fjernes, så der ikke sker eftermodning af frø, siger Michael Wang Lønbæk.

Kemisk bekæmpelse

Foretrækkes kemisk bekæmpelse bekæmpes enkeltplanter lettest med glyphosat i en rygsprøjte eller ved påstrygning.

- Der anvendes en dosis på fem-seks milliliter pr. 10 kvadratmeter svarende til fem-seks liter pr. hektar. Tilsæt spredeklæbemiddel og undgå så vidt muligt at ramme den øvrige vegetation, så der ikke gives plads til fremspiring af nye bjørnekloplanter, lyder det fra den erfarne planteavlskonsulent, der minder om, at man skal huske at tjekke midlernes afstandskrav til vandmiljø og §3-arealer.

- På §3-arealer og arealer med MVJ-tilsagn må kemisk bekæmpelse kun ske, hvis der er søgt og givet dispensation, siger han.

På MFO-brak må der ikke ske kemisk bekæmpelse, mens det er tilladt på MFO-bræmmer.

Landmænd: Vi vander meget mindre, end kommunen tror

Masser af boringer til markvanding er ikke i brug i Aabenraa kommune. Men det tror kommunen, lyder det fra LandboSyd. Og det giver landmændene problemer med at få tilladelser.

18.000 gæster fredag og regnvejr lørdag i Odense

Efter en flot start i solskin er det fynske dyrskue druknet i regn i dag, hvor de bedste dyr blev kåret. Til gengæld er vejrudsigten lovende for skuets sidste dag søndag.

Den nye ferielov – er din virksomhed klar

Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, som betyder, at lønmodtageren kan afholde ferie samtidig med, at den optjenes.

Vandforsyningsselskab ønsker samarbejde med landmænd

Trefor Vand, Danmarks fjerdestørste vandforsyningsselskab, står over for at skulle lave hundredvis af aftaler med landmænd om pesticidfri drift nær vandboringer. Selskabets virkemiddel lige nu er frivillige aftaler. Selskabet vil lave aftale både inde og uden for BNBO.

Agromek-bussen er stort set fyldt til Borgeby

Der er ved at være fyldt op i Agromek-bussen, der kører fra Midtjylland til Sydsverige i forbindelse med Borgeby Fältdagar den 26. juni. Men det er stadig muligt at komme med.
Side 1 af 1565 (31282 artikler)Prev1234567156315641565Next