Kom til Agri Farm Day i Aalborg

Onsdag den 6. juni er der Agri Farm Day på Christianshøj nær Aalborg. Årets tema er dræning og tørring, og som altid er der stort fokus på sortsvalg.

Juni-måned betyder traditionen tro, Agri Farm Day på Christianshøj ved Klarup. I år er bestemt ingen undtagelse og den 6. juni går Agri Nord og Mollerup Mølle igen sammen om en fagdag i forsøgsmarkerne.
Markarbejdet i 2017 er næppe glemt og derfor er årets tema dræning og tørring. 
Inden for dræning vil man blandt andet kunne opleve kloakmester Bugge Ericsson fra SM Entreprenørfirma A/S, Roslev. Han kommer med sin laserstyrede kædegraver, og fortæller hvordan rør og pakmateriale tilføres i en arbejdsgang, med en gravedybde på op til 2,2 meter. 
David Iversen fra Iversens Markservice, ved Aalborg, vil fortælle om, hvordan han planerer marker, så våde pletter og lavninger udjævnes en gang for alle. 
Inden for tørreri vil man blandt andet kunne møde Almas Korn A/S fra Aalestrup, CN Maskinfabrik A/S fra Gram, som deltager med en 140 kilowatt varmluftkedel og Løkkes Maskinfabrik, som kommer fra Bøvlingbjerg. 

Sortsvalget er altafgørende

Som altid er grundlaget for Agri Farm Day afgrøderne med særligt fokus på sortsvalg.
- Det er oplagt at bruge tid på at finde den rigtige sort, fordi man kan hente fem-10 procent mere i udbytte - alene ved at vælge den rigtige sort, konstaterer Poul Madsen, teamleder for Planteavl ved AgriNord.
Derfor vil sortsvalg være et tema ved alle afgrøderne, der i år tæller vinterhvede, vinterbyg, vårbyg, vinterraps, rug, hestebønner og som noget nyt kartofler.
- Det helt nye og fantastiske indenfor kartofler er, at man kan måle deres gødningsbehov ved at tage en saftmåling. Man kan simpelthen lave en måling og se, hvor ender vi henne, hvis vi ingenting gør, og hvor ender vi henne hvis vi gør noget, siger Poul Madsen.

Hestebønne-sort kan høstet 14 dage tidligere

Hestebønner er de seneste år blevet mere og mere populære, derfor er de selvfølgelig også at finde til Agri Farm Day.
Man kan blandt andet se den nye sort Kontu fra forædlingsfirmaet Nordic Seed.
Mollerup Mølle, som forhandler sorten, fortæller at man kan forvente en blomstring syv til ti dage tidligere end den mest udbredte hestebønnesort Fuego, og en 14 dage tidligere høst.
- Det er en tidlig sort, som måske kan koste lidt udbytte, men hellere det og at den så er færdig, så vi kan nå at få hveden i jorden, siger Tommy Pedersen, salgsansvarlig i Nordjylland for Mollerup Mølle.
Forædlerfirmaet ser flere fordele ved den nye sort.
- Den har en lav tusindkornsvægt omkring 400 gram, så for de samme penge som etablering af Fuego kan man øge plantetallet pr. hektar, siger Jens Christen Nørgaard Knudsen, chef for bælgplanteforædlingen hos Nordic Seed.

Ukrudtsforsøg i hveden

I hveden er der i år etableret græsukrudtsforsøg. Foruden hveden er der sået ukrudt i parcellerne, og effekten af over 25 forskellige bekæmpelsesstrategier kan ved selvsyn vurderes.
- Især græsukrudt, er en stor udfordring i hvede, hvor nogle oplever resistensproblemer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige behandlingsstrategi, siger Poul Madsen fra Agri Nord.
I vinterbyggen kan man blandt andet se hybridsorter, hvor man har lavet en tvungen krydsning af flere linjer, for at opnå krydsningsfrodighed.
- Det er forholdsvis dyr udsæd og om det kan betale sig, vil vi tage en snak om den 6. juni, siger Poul.
Rugen er også med i år, fordi den er populær, og bliver mere og mere brugt i svinefoder.
- Det er en sund og billig afgrøde med et højt udbytte på sandjord, vurderer Poul Madsen.

Lagerstyringsapp

Præcis som tidligere år, vil der være en lang række maskinudstillere, side om side. Som noget nyt, har man i år valgt, at det er muligt at få en guidet rundtur blandt maskinudstillerne, som får nogle minutter hver til at fortælle om deres produkter. 
Ud over de store maskiner, vil man også kunne møde udstillere med andre produkter til landmændene. Blandt andet virksomheden GraintIT, som har udviklet en lagerstyringsapp, som blandt andet kan give landmanden et overblik over udbytte pr. hektar, -pr. mark, -pr. sort, eller muligheden for at registrere protein, rumvægt, vand og olie og have oplysningerne samlet et sted – lige ved hånden. Virksomheden vandt sidste året prisen »Årets innovation« på en dansk Vækstkonference
Tæller man samtlige udstillere med, er der over 40 styk.
Man kan komme løbende fra klokken 15.00, hvor første rundvisning begynder. Herefter starter en ny rundvisning cirka hver halve time. Det tager omkring to timer at komme med hele vejen rundt. Sidste rundvisning starter klokken 19.00 og arrangementet lukker og slukker klokken 21.00.
 

Læs også