Miljøvenlig, billig og nem kaligødning til landbruget

- Suppler forårets gødningsplan med billig og miljøvenlig kaligødning, lyder tilbuddet fra AKS i Toftlund, der tilbyder et gødningsproduktet protamylasse, der er et biprodukt af kartoffelmels-produktionen.

Når AKS (Andels-Kartoffelmelsfabrikken “Sønderjylland”) i Toftlund laver kartoffelmel, fremstilles der samtidig biproduktet protamylasse. Protamylasse er kartoflens frugtsaft, som inddampes og opkoncentreres til en letflydende væske.
-  Kartoflens frugtsaft indeholder naturligt en stor del kali. Men den indeholder også fosfor, magnesium og svovl på vandopløselig form, samt en mindre del kvælstof, forklarer Bjarne Thisgaard, der er agrochef hos AKS.
Det gør protamylasse til en alsidig, klorfattig gødning, som finder vej ind i stadig flere landmænds gødningsplaner.
En af de erfarne brugere af protamylasse er Peter Thyssen, der bor på gården Gravlund 4 km vest for Toftlund. Sammen med sønnen Karsten driver han ca. 700 ha blandet planteavl, og han har brugt protamylasse siden AKS begyndte at fremstille det i 2009.
-Vi har lavet en kort youtube-video, hvor Peter Thyssen fortæller om, hvordan de har valgt at bruge protamylasse ved at blande det i svinegylle. De får protamylasse leveret direkte i deres gylletanke, og de har opnået gode resultater ved netop at supplere gyllens lave kali-indhold med protamylassens høje andel af kali, siger Bjarne Thisgaard.
Andre landmænd vælger at få AKS til at levere og udbringe protamylasse direkte på marken. Det bliver gjort med præcisionsudbringning i op til 36 m bredde.
Protamylasse er et naturligt biprodukt fra produktionen af kartoffelmel, og det bliver fremstillet lokalt. Protamylasse er også godkendt til brug i økologisk planteavl.

Videoen om Peter Thyssens erfaringer med protamylasse kan ses på YouTube (https://youtu.be/7AYWil0XkWA) eller på AKS’ hjemmeside http://www.a-k-s.dk/protamylasse/protamylasse/ - hvor man også kan læse mere om protamylasse og indholdet af næringsstoffer.

Læs også