bannerPos

Ny husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft 1. august

Nye regler for udspredning af handelsgødning træder i kraft 1. august 2019.
26-07-2019 10:00
Bioaske er efter 1. august omfattet af reglerne om anvendelse af gødning, ligesom der er nye krav til udbringning af specifikke typer af handelsgødning.

Ændringerne i husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft den 1. august og omfatter blandt andet krav om tilsætning af ureaseinhibitorer til amidholdige gødninger, hvis ikke gødningen indarbejdes i jorden i løbet af fire timer.

Endvidere vil fosfor i bioaske blive reguleret i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som nu omfatter fosforregulering af alle gødningstyper.

Svovlsurammoniak må kun udbringes på jordoverfladen i perioden 1. februar til 1. april. Uden for denne periode skal den nedfældes eller indarbejdes indenfor maksimalt fire timer.

Fosforlofterne bliver som varslet for fjerkræ og pelsdyr reduceret fra 43 til 35 kilo fosfor pr. hektar.

- Fosforloftet for bioaske er 30 kilo fosfor pr. hektar svarende til loftet for fosfor i handelsgødning, fortæller chefkonsulent Leif Knudsen, Seges.

Han vurderer, at ændringen formentlig ikke har den store betydning for anvendelsen af bioaske i landbruget, fordi fosforloftet i den tidligere bioaskebekendtgørelse var den samme.

- Bioaskebekendtgørelsen regulerer fortsat tilførsel af tungmetaller, meddelelsespligt mv., siger han.

 

Nye krav til udspredning af handelsgødning

Handelsgødning defineres i bekendtgørelsen som »kunstgødning« og omfatter »uorganiske gødninger og urea, der indeholder hovednæringsstofferne N eller P og er fremstillet ved en industriel proces, og som ikke er bioaske eller husdyrgødning«.

At der er indført restriktioner i anvendelse af svovlsur ammoniak og amidholdige gødninger skyldes ønske om at reducere ammoniakfordampningen.

- Svovlsur ammoniak skal således nedfældes eller indarbejdes indenfor fire timer, hvis det anvendes udenfor perioden 1. februar til 1. april. I praksis betyder det, at svovlsur ammoniak kun kan anvendes til vintersæd i perioden 1. februar til 1. april eller placeres, nedharves eller blandes i udsæden ved etablering af vintersæden. Begrundelsen er, at fordampning af ammoniak fra svovlsur ammoniak kan være relativ høj. I perioden 1.februar til 1. april begrænses fordampningen af en relativ lav temperatur, siger Leif Knudsen.

- Til amidholdige gødninger, det vil sige urea og de fleste flydende kvælstofgødninger, er der fremover krav om tilsætning af ureasehæmmere som for eksempel Agrotain for at reducere ammoniakfordampningen. Det gælder ikke, hvis gødningerne nedfældes eller indarbejdes i jorden indenfor fire timer. Hvis gødningsproducenten kan dokumentere, at andre teknikker er lige så effektive som ureaseinhibitorer til at reducere fordampningen, kan disse efter ansøgning tillades, noterer chefkonsulenten sig.

 

Uændret tysk notering

Nord-West noteringen er i dag uændret 71,00 euro. Nord-West noteringen for 8-kilos grise er i dag ligeledes uændret 46,60 euro.

Pas på skatten ved brug af underleverandører

Brug af underleverandører kan koste dyrt, hvis ikke du har styr på skatten, advarer ekspert.

Ny online markedsplads for brugte maskiner

Siden 2016 har det danske firma Logpartner A/S formidlet salg af brugte maskiner til kunder i mere end 200 lande over hele verden. Men nu er det tid til at tage det næste skridt med en topmoderne auktionsplatform.

Få overblik over ASF-truslen via podcast

Afrikansk svinepest er set ikke langt fra den polsk-tyske grænse. Og sker der et udbrud i Tyskland, kan det få økonomiske konsekvenser for især eksportører af smågrise. Hør podcasten om emnet.

ASF truer – sæt fokus på smittebeskyttelse

Konsulenterne hos SvineRådgivningen opfordrer producenter til, at de sammen med staldens personale har fokus på smittebeskyttelse.

Udbring gylle så tæt på såtidspunktet som muligt

Gylle kan udbringes til vårsæd før eller efter såning. Valget påvirker den udbringningsteknologi, der skal benyttes, men valget har også betydning for udnyttelsen af gyllens næringsstoffer.

Sådan sår du majs

Der går et par gode måneder endnu, førend det er tid til at så majsen. Det til trods er det ikke for tidligt at blive mindet om, hvordan majsen får de bedste betingelser.

Kend din fremstillingspris på grovfoder

Christian Lund, formand L&F, opfordrer mælkeproducenterne til at komme tættere på økonomien i deres grovfoderproduktion.

Alternativer til efterafgrøder kan være en fordel

Tilpasning til efterafgrødekravene kræver, at man kender omkostningerne ved de enkelte tilpasningsmuligheder. Seges har regnet på omkostninger ved efterafgrøder, tidlig såning af vintersæd, kvotereduktion og brak.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.
Side 1 af 1754 (35063 artikler)Prev1234567175217531754Next