bannerPos

Ny husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft 1. august

Nye regler for udspredning af handelsgødning træder i kraft 1. august 2019.

Redaktionen

26-07-2019 10:00
Bioaske er efter 1. august omfattet af reglerne om anvendelse af gødning, ligesom der er nye krav til udbringning af specifikke typer af handelsgødning.

Ændringerne i husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft den 1. august og omfatter blandt andet krav om tilsætning af ureaseinhibitorer til amidholdige gødninger, hvis ikke gødningen indarbejdes i jorden i løbet af fire timer.

Endvidere vil fosfor i bioaske blive reguleret i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som nu omfatter fosforregulering af alle gødningstyper.

Svovlsurammoniak må kun udbringes på jordoverfladen i perioden 1. februar til 1. april. Uden for denne periode skal den nedfældes eller indarbejdes indenfor maksimalt fire timer.

Fosforlofterne bliver som varslet for fjerkræ og pelsdyr reduceret fra 43 til 35 kilo fosfor pr. hektar.

- Fosforloftet for bioaske er 30 kilo fosfor pr. hektar svarende til loftet for fosfor i handelsgødning, fortæller chefkonsulent Leif Knudsen, Seges.

Han vurderer, at ændringen formentlig ikke har den store betydning for anvendelsen af bioaske i landbruget, fordi fosforloftet i den tidligere bioaskebekendtgørelse var den samme.

- Bioaskebekendtgørelsen regulerer fortsat tilførsel af tungmetaller, meddelelsespligt mv., siger han.

 

Nye krav til udspredning af handelsgødning

Handelsgødning defineres i bekendtgørelsen som »kunstgødning« og omfatter »uorganiske gødninger og urea, der indeholder hovednæringsstofferne N eller P og er fremstillet ved en industriel proces, og som ikke er bioaske eller husdyrgødning«.

At der er indført restriktioner i anvendelse af svovlsur ammoniak og amidholdige gødninger skyldes ønske om at reducere ammoniakfordampningen.

- Svovlsur ammoniak skal således nedfældes eller indarbejdes indenfor fire timer, hvis det anvendes udenfor perioden 1. februar til 1. april. I praksis betyder det, at svovlsur ammoniak kun kan anvendes til vintersæd i perioden 1. februar til 1. april eller placeres, nedharves eller blandes i udsæden ved etablering af vintersæden. Begrundelsen er, at fordampning af ammoniak fra svovlsur ammoniak kan være relativ høj. I perioden 1.februar til 1. april begrænses fordampningen af en relativ lav temperatur, siger Leif Knudsen.

- Til amidholdige gødninger, det vil sige urea og de fleste flydende kvælstofgødninger, er der fremover krav om tilsætning af ureasehæmmere som for eksempel Agrotain for at reducere ammoniakfordampningen. Det gælder ikke, hvis gødningerne nedfældes eller indarbejdes i jorden indenfor fire timer. Hvis gødningsproducenten kan dokumentere, at andre teknikker er lige så effektive som ureaseinhibitorer til at reducere fordampningen, kan disse efter ansøgning tillades, noterer chefkonsulenten sig.

 

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.

Høstdagene skal prioriteres

Høsten er i disse dage udfordret af regn og en ustabil vejrudsigt. Det kræver øget omtanke og fokus for bedst muligt resultat. Planteavlskonsulent giver gode råd til fokusområder.

Flottere smågrise og tilvækst på op imod 550 gram på nordjysk bedrift

Grisene har det godt på Nørregaard i Nordjylland. En del af æren tillægger gårdejer Ole Mathiasen sit samarbejde med DLG og Vilofoss, der har ført til et skifte af foder og mineralblandinger til smågrisene. Mavesundheden er gennem det seneste år forbedret, og tilvæksten er steget fra 480 gram til op imod 550 gram pr. dag.

KMP-fuldfoderanalyse – et billigt men godt alternativ til kemiske analyser

For at sikre sig, at fuldfoderet konstant holder den samme kvalitet, er det muligt at få foretaget en hurtig og billig analyse på Seges’ laboratorie i Skejby.

Majsen har rejst sig

Tilbage i maj måned stod væksten stille i majsen på grund af kulde, men kvælstoffet var stadig tilgængeligt i jorden, da vi fik vand og varme - og så gik det stærkt.
Side 1 af 1607 (32122 artikler)Prev1234567160516061607Next