bannerPos

Ny husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft 1. august

Nye regler for udspredning af handelsgødning træder i kraft 1. august 2019.
26-07-2019 10:00

Bioaske er efter 1. august omfattet af reglerne om anvendelse af gødning, ligesom der er nye krav til udbringning af specifikke typer af handelsgødning.

Ændringerne i husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft den 1. august og omfatter blandt andet krav om tilsætning af ureaseinhibitorer til amidholdige gødninger, hvis ikke gødningen indarbejdes i jorden i løbet af fire timer.

Endvidere vil fosfor i bioaske blive reguleret i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som nu omfatter fosforregulering af alle gødningstyper.

Svovlsurammoniak må kun udbringes på jordoverfladen i perioden 1. februar til 1. april. Uden for denne periode skal den nedfældes eller indarbejdes indenfor maksimalt fire timer.

Fosforlofterne bliver som varslet for fjerkræ og pelsdyr reduceret fra 43 til 35 kilo fosfor pr. hektar.

- Fosforloftet for bioaske er 30 kilo fosfor pr. hektar svarende til loftet for fosfor i handelsgødning, fortæller chefkonsulent Leif Knudsen, Seges.

Han vurderer, at ændringen formentlig ikke har den store betydning for anvendelsen af bioaske i landbruget, fordi fosforloftet i den tidligere bioaskebekendtgørelse var den samme.

- Bioaskebekendtgørelsen regulerer fortsat tilførsel af tungmetaller, meddelelsespligt mv., siger han.

 

Nye krav til udspredning af handelsgødning

Handelsgødning defineres i bekendtgørelsen som »kunstgødning« og omfatter »uorganiske gødninger og urea, der indeholder hovednæringsstofferne N eller P og er fremstillet ved en industriel proces, og som ikke er bioaske eller husdyrgødning«.

At der er indført restriktioner i anvendelse af svovlsur ammoniak og amidholdige gødninger skyldes ønske om at reducere ammoniakfordampningen.

- Svovlsur ammoniak skal således nedfældes eller indarbejdes indenfor fire timer, hvis det anvendes udenfor perioden 1. februar til 1. april. I praksis betyder det, at svovlsur ammoniak kun kan anvendes til vintersæd i perioden 1. februar til 1. april eller placeres, nedharves eller blandes i udsæden ved etablering af vintersæden. Begrundelsen er, at fordampning af ammoniak fra svovlsur ammoniak kan være relativ høj. I perioden 1.februar til 1. april begrænses fordampningen af en relativ lav temperatur, siger Leif Knudsen.

- Til amidholdige gødninger, det vil sige urea og de fleste flydende kvælstofgødninger, er der fremover krav om tilsætning af ureasehæmmere som for eksempel Agrotain for at reducere ammoniakfordampningen. Det gælder ikke, hvis gødningerne nedfældes eller indarbejdes i jorden indenfor fire timer. Hvis gødningsproducenten kan dokumentere, at andre teknikker er lige så effektive som ureaseinhibitorer til at reducere fordampningen, kan disse efter ansøgning tillades, noterer chefkonsulenten sig.

 

Jagt på et spøgelse

Hvor der ikke sås vintersæd, skal der sås efterafgrøder – undtagen ved sent optagne rodfrugter. Det er landbrugets bedste middel til at jage det politiske kvælstof-spøgelse på flugt, mener næstformanden i Bæredygtigt Landbrug.

Dyrenes Beskyttelse går i krig mod minkindustrien

Debatten om dyrevelfærd raser på blandt andet minkområdet. Nu kræver Dyrenes Beskyttelse, at minkindustrien bliver udfaset i Danmark.

Bedriftsbesøg om det gode håndværk

Der var et inspirerende bedriftsbesøg hos familien Hansen ved Lintrup forleden, hvor Syddansk Kvæg i samarbejde med SLF havde inviteret til en snak om gode vaner i stalden samt lav dødelighed og høj ydelse blandt gårdens dyr

Guld kan være en fornuftig investering

Det kan være fornuftigt at have guld med i investeringsporteføljen, vurderer en analytiker.

Diarré-udfordringer løst med vaccine

Det koster både bundlinje og arbejdsglæde, når fravænningsdiarréen florerer i klimastalden. Løsningsforslagene er mange og effekten forskellig fra besætning til besætning. Svinefagdyrlæge Jens Sørensen fra Danvet har dog erfaret, at vaccination mod E. coli både kan redde griseliv og forhindre økonomiske tab.

Tyskland: Afrikansk svinepest påvist langt fra det truede område

Der er fundet ASF i et vildsvin i Brandenburg langt fra det definerede truede område. Således er der nu påvist 37 ASF-tilfælde i Tyskland. En endelig bekræftelse afventes stadig.

Kødkvæg blev startskuddet for mælkeproducent

Forældrenes køb af to charolais-køer satte Pia Christensens kurs mod landbrugsskolen. I dag står hun for kostalden på den mælkeejendom, hun efter endt uddannelse overtog sammen med forældre og bror.

Covid-19 gør Fødevaredagen vigtigere end nogensinde

Årets prisvindere ved Fødevaredagen blev sent tirsdag belønnet for at tænke nyt og kreativt midt i en global krise. Prisoverrækkelsen fandt sted på Hindsgavl Slot ved Middelfart, hvor Corona-restriktionerne satte nye rammer for arrangementet.

Corona spreder sig blandt nordjyske mink

33 minkfarme, alle i Nordjylland, er blevet ramt af Covid-19, viser en ny opgørelse fra Fødevarestyrelsen.
Side 1 af 1933 (38645 artikler)Prev1234567193119321933Next