bannerPos

Ny husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft 1. august

Nye regler for udspredning af handelsgødning træder i kraft 1. august 2019.
26-07-2019 10:00
Bioaske er efter 1. august omfattet af reglerne om anvendelse af gødning, ligesom der er nye krav til udbringning af specifikke typer af handelsgødning.

Ændringerne i husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft den 1. august og omfatter blandt andet krav om tilsætning af ureaseinhibitorer til amidholdige gødninger, hvis ikke gødningen indarbejdes i jorden i løbet af fire timer.

Endvidere vil fosfor i bioaske blive reguleret i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som nu omfatter fosforregulering af alle gødningstyper.

Svovlsurammoniak må kun udbringes på jordoverfladen i perioden 1. februar til 1. april. Uden for denne periode skal den nedfældes eller indarbejdes indenfor maksimalt fire timer.

Fosforlofterne bliver som varslet for fjerkræ og pelsdyr reduceret fra 43 til 35 kilo fosfor pr. hektar.

- Fosforloftet for bioaske er 30 kilo fosfor pr. hektar svarende til loftet for fosfor i handelsgødning, fortæller chefkonsulent Leif Knudsen, Seges.

Han vurderer, at ændringen formentlig ikke har den store betydning for anvendelsen af bioaske i landbruget, fordi fosforloftet i den tidligere bioaskebekendtgørelse var den samme.

- Bioaskebekendtgørelsen regulerer fortsat tilførsel af tungmetaller, meddelelsespligt mv., siger han.

 

Nye krav til udspredning af handelsgødning

Handelsgødning defineres i bekendtgørelsen som »kunstgødning« og omfatter »uorganiske gødninger og urea, der indeholder hovednæringsstofferne N eller P og er fremstillet ved en industriel proces, og som ikke er bioaske eller husdyrgødning«.

At der er indført restriktioner i anvendelse af svovlsur ammoniak og amidholdige gødninger skyldes ønske om at reducere ammoniakfordampningen.

- Svovlsur ammoniak skal således nedfældes eller indarbejdes indenfor fire timer, hvis det anvendes udenfor perioden 1. februar til 1. april. I praksis betyder det, at svovlsur ammoniak kun kan anvendes til vintersæd i perioden 1. februar til 1. april eller placeres, nedharves eller blandes i udsæden ved etablering af vintersæden. Begrundelsen er, at fordampning af ammoniak fra svovlsur ammoniak kan være relativ høj. I perioden 1.februar til 1. april begrænses fordampningen af en relativ lav temperatur, siger Leif Knudsen.

- Til amidholdige gødninger, det vil sige urea og de fleste flydende kvælstofgødninger, er der fremover krav om tilsætning af ureasehæmmere som for eksempel Agrotain for at reducere ammoniakfordampningen. Det gælder ikke, hvis gødningerne nedfældes eller indarbejdes i jorden indenfor fire timer. Hvis gødningsproducenten kan dokumentere, at andre teknikker er lige så effektive som ureaseinhibitorer til at reducere fordampningen, kan disse efter ansøgning tillades, noterer chefkonsulenten sig.

 

Vildsvinehegn beskytter os alle sammen

Spøjst og respektløst at kritisere vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse, mener skribenten.

Vestjyllands Andel flytter hovedkontor

Vestjyllands Andel flytter i starten af næste år hovedkontor fra den nuværende placering i Ringkøbing til Industrivej Nord 9B i Birk Centerpark i Herning.

Samson præsenterer stærkt regnskab

2018-2019 har været et godt regnskabsår for Samson Group, der kommer ud med et overskud på 23,6 millioner kroner og en omsætning på over en halv milliard.

Afgørelse om tilskud til privat skovrejsning på vej

Ansøgere, som lever op til kravene, vil få tilsagn om midler til skov, lover Landbrugsstyrelsen.

Forbedring af jordens frugtbarhed

Et passende kulstofindhold er fundamentet for en god jordfysik, -kemi og biologi, som kan sikre den gode etablering og plantevækst.

Erosion skaber udfordringer

Torsdag i sidste uge mødtes eksperter inden for jordbundsområdet og interesserede landmænd til »Jordbundens dag«, hvor fokus blandt andet var på at stoppe jorderosion.
Side 1 af 1718 (34357 artikler)Prev1234567171617171718Next