Roemarkerne skal tegnes

Indtegning af roemarkerne er vigtig for dyrker, transportør og aftager og Nordic Sugar.

Netop nu lyder opfordringen fra Nordic Sugar på, at man får indtegnet sine roemarker, da det er vigtigt for dyrkeren selv, men også for transportøren og Nordic Sugar. Jo mere præcis man er som dyrker, des mere gavn får alle ud af det.

Når man indtegner/indberetter oplysningerne om ens roemarker på sukkerroer.nu er det vigtigt, at man får indberettet så mange oplysninger som muligt.

Oplysningerne danner grundlag for udbyttestatistikker og alle relevante oplysninger gives videre til ens transportør, der blandt andet får oplysninger om hvilken vej, man ønsker, lastbilerne skal ankomme til marken samt om det er muligt for lastbilerne, at vende på dens markvej eller om der skal bakkes ned til roekulen i efteråret.

Inden og under kampagnen

Når alle roemarker er indtegnet, vil transportørerne få de relevante oplysninger tilsendt i et program, som de anvender til at lave en leveringsplan for kampagnen
2018.

Leveringsplanen bliver synlig før kampagnestart og viser hvilke marker, der skal leveres hvornår gennem kampagnen – det betyder, at man vil have mulighed for at tilpasse anden og eventuelt tredje svampebekæmpelse.

Leveringsplanen er dynamisk, og man skal derfor holde øje med sin leveringsplan gennem kampagnen, da den kan rykke et par dage frem eller tilbage afhængig af fabrikkens fart, vejrforhold og eventuelle reparationer hos vognmanden.

Relevante sammenligninger

Udover at ens leveringsplan vil være synlig på hjemmesiden, vil man blandt andet få besked via mail, når en roelevering er afsluttet i ens mark. Derudover vil man fremadrettet på www.sukkerroer.nu kunne se specifikt, hvad udbyttet er i den enkelte mark og et samlet udbytte niveau for ens bedrift.

Med alle de indtastede oplysninger vil det være muligt at lave forskellige relevante sammenligninger på tværs af sorter, sådatoer, udbytteniveauer og geografiske områder. Eksempelvis vil det være muligt at vise gennemsnitsudbytter for hvert postnummer, der dyrkes sukkerroer i.

Læs også