bannerPos

Imponeret godsejer: Lovende forsøg med at måle insektaktivitet med sensorer

Sensoren kunne måle en væsentligt forhøjet insektaktivitet ved blomsterstriber.
04-11-2020 09:57

Denne sommer er en ny sensorteknologi blevet testet på Lystrup Gods i et samarbejde mellem Syngenta og FaunaPhotonics. Ifølge virksomhederne og godsejeren er potentialet stort.

- Tab af biodiversitet er en udfordring, som bør tænkes globalt, men kræver handling lokalt.  Det er netop dét potentiale, vi ser i sensorer: Hvordan vi kan beskytte biodiversiteten og samtidig give landmændene bedre udbytte og kvalitet i afgrøderne, siger Carina Christine Skovmøller, leder af afdelingen Business Sustainability ved Syngenta Nordics.

Teknologien er testet er udviklet af FaunaPhotonics, og ved brug af lys-sensorer scanner og indsamler den data om insekter, der er i og omkring det lokale område, hvor sensoren er sat op, og registrerer målinger hele døgnet rundt i den periode, de er sat op.

På den måde kan data hjælpe med at give landmanden en forståelse af, hvordan biodiversitet og insektaktivitet ser ud i marken. Der kan derefter tages beslutninger, der kan påvirke afgrøderne positivt, og som samtidig kan handle om, hvordan man bedst muligt beskytter biodiversiteten, lyder det fra Carina Christine Skovmøller.

Test på Lystrup Gods

Sensorerne blev denne sommer testet hos Joachim Moltke ved Lystrup Gods. Her blev der opsat to sensorer. En sensor nær en anlagt blomsterstribe, og en anden et sted ved en naturlig markkant.

Test-målingerne viste stabile målinger i den måned, de var sat op og blev fulgt af en forsker fra Københavns Universitet, som løbende gennem forløbet indsamlede data på traditionel vis ved at observere insekter på stedet og ved at samle insekter med net og bestemme dem i laboratoriet.

Sensorerne viste blandt andet, at insektaktiviteten, der var opsat nær blomsterstriberne, var 60 procent højere. Resultaterne overraskede på flere måder Joachim Moltke:

- Ved at kende til insekterne og til deres flyvetider får jeg en bedre forståelse af, på hvilke tidspunkter insekterne er mindst aktive. Det kan jeg bruge i forhold til, hvornår jeg kan sprøjte mine marker og dermed beskytte bierne.

- Derudover ser jeg også et potentiale på sigt, hvor sensorer kan hjælpe med at sige noget om niveauet af insektaktivitet ved eksempelvis mine rapsmarker, hvilket kan medvirke til et øget udbytte, siger Joachim Moltke.

Lige nu kan sensoren give et billede af, hvad der er i marken og hvornår det kommer. Næste trin i udviklingen af sensorerne er koblingen til et køretøj, så der også kan komme en forståelse for, hvor de forskellige insekter findes i marken.

Perspektiver

- Sensorerne kan spare biologer og etomologer for en masse tid i marken, og ser vi ud i fremtiden, håber jeg, at vi kan skabe et større internationalt netværk af sensorer, så data kan sammenlignes og bruges til at finde bæredygtige løsninger for landbruget, siger Kiri Fløistrup, agronom ved FaunaPhotonics.

aldo

Sådan virker det

  • Sensoren sender signaler fra passerende insekter til skyen, hvor kunstig intelligens kan genkende individuelle arter
  • Lige nu kan to specifikke arter genkendes: Glimmerbøsser og rapsjordlopper
  • Der arbejdes hele tiden på at tilføje nye arter til biblioteket af insektarter, som kan genkendes
  • I den app, landmanden har adgang til ved brug af sensoren, kan desuden ses aktiviteten af alle insekter, der passerer sensoren og en opdeling af typen af insekter i nogle meget grove grupperinger efter deres vingefrekvens

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next