bannerPos

Styrelse lægger sig fladt ned og beklager efterafgrødebrev

Steen Bonde, enhedschef i Landbrugsstyrelsen, beklager, at et brev fra styrelsen har givet anledning til, at landmænd har troet, at deres indberettede efterafgrøder ikke er blevet registreret.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
14-09-2019 10:08
Et brev fra Landbrugsstyrelsen, som blev sendt ud torsdag aften til landmænd med efterafgrøder, betød ekstra travlhed på planteavlskontorerne fredag morgen. Brevet gjorde landmænd i tvivl om, hvorvidt de havde indberettet deres efterafgrøder til styrelsen korrekt.

»Vil du se på dette. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre?«.

Sådan lød bare en af de mange e-mails, som chefrådgiver i planteavlsafdelingen LandboSyd, Helge Lorenzen, mødte ind til fredag morgen. Afsender var en af de landmænd, som aftenen forinden havde fået brev fra Landbrugsstyrelsen. Et brev landmanden havde vedhæftet i sin mail til planteavlsrådgiveren.

I det kortfattede brev bliver landmanden orienteret om, at fristen for indsendelse af opgørelse af efterafgrøder nu er overskredet, og styrelsen derfor nu har beregnet landmandens krav til efterafgrøder ud fra de oplysninger, som styrelsen har nu.

Ifølge Helge Lorenzen var mailen blot en af 50 henvendelser, som han fik fredag morgen fra landmandskunder, som var kommet i tvivl om, hvad det hele gik ud på. Hans planteavlskolleger i LandboSyd har ligeledes fået masser af henvendelser, lyder det.

Uheldigt

Fristen for indsendelse af opgørelsen af efterafgrøder, hvor landmænd ned på markniveau skal orientere styrelsen, hvor der er sået efterafgrøder, udløb tirsdag den 10. september. Mange landmænd har fået deres planteavlskonsulenter til at indsende oplysningerne.

- Styrelsen skriver ud til landmænd, at fristen er overskredet selvom, at landmændene har sendt oplysningerne ind. Det er uheldigt, synes jeg. De landmænd, der har fået det her, har alle, mig bekendt, sendt oplysningerne ind.

- Og ja det er rigtig nok, når styrelsen skriver i et brev den 13. september, at fristen er overskredet, men fik jeg sådan et brev, så ville jeg som landmand da også tro, at det var mig, der havde overskredet en frist. Og når det så oveni lyder, at efterafgrødekravet er beregnet ud fra de oplysninger, »som styrelsen har nu«, så er der rigtig mange, der stiller os det naturlige spørgsmål, hvorvidt vi nu også har  indberettet korrekt, siger Helge Lorenzen.

Dobbelttjekkede

I brevet står der således intet om, hvad Landbrusstyrelsen har af oplysninger lige nu. De mange henvendelser har dog for Helge Lorenzen og hans kolleger betydet, at de fredag morgen har måttet dobbelttjekke indberetningerne fra de landmænd, der har henvendt sig, for at sikre, at alt er indberettet, som det skal.

En rundringning rundt i landet bekræfter, at det er over hele landet, at brevet fra Landbrugsstyrelsen givet anledning til ekstra henvendelser fredag morgen. Fra Sjælland lyder det blandt andet:

- Det kunne de godt have formuleret lidt bedre, ikke sendt det sent en torsdag aften og gjort det tydeligere, at der er tale om en orientering. Det her med, at sende breve ud, som gør folk så urolige, at de ringer til deres konsulent, er da ærgerligt, siger Jens Ole Pedersen, planteavlschef i VKST.

Styrelse beklager

Fra Landbrugsstyrelsen lægger man sig da også fladt ned og beklager formuleringerne i brevet, som ifølge styrelsen udelukkende er tænkt som et servicebrev.

I en skriftlig kommentar fra enhedschef Steen Bonde til Effektivt Landbrug, lyder det:

- Vi kan forstå, at mange landmænd har reageret på det servicebrev, som vi har sendt ud med en opgørelse over efterafgrødekrav. Vi har brugt vendinger i brevet, som gør, at man hurtigt kan misforstå, hvad brevet handler om.

- Brevet viser udelukkende, hvor mange efterafgrøder de enkelte bedrifter skal udlægge ud fra bedriftens areal og siger ikke noget om, hvorvidt der er indberettet efterafgrøder eller hvor mange.

- Vi beklager, at brevet har givet anledning til, at landmænd har troet, at deres indberettede efterafgrøder ikke er blevet registreret. Landmanden kan allerede nu se, hvor mange efterafgrøder der er indberettet, og en eventuel kvotereduktion i GKEA (gødningskvote- og efterafgrødeskema, red.), lyder det fra Steen Bonde.

Beklagelse

Efter Effektivt Landbrug – og formentlig en flok utilfredse rådgivningsvirksomheder rundt i landet – fredag formiddag havde spurgt Landbrugsstyrelsen ind til brevet, så sendte styrelsen også en generel nyhed ud, hvor man beklager formuleringerne i brevet.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Landboformand: Styrelse sætter konsulenter i urimelig situation

Mogens Dall, formand i LandboSyd, er en af dem, der torsdag aften fik brevet om efterafgrødekrav fra Landbrugsstyrelsen, og som også undrede sig over, hvad det gik ud på. I går formiddag – efter at have set det pres, som hans planteavlsafdeling var kommet under som følge af brevet – tog han så direkte kontakt til direktør i Landbrugsstyrelsen, Jette Petersen.

En direktør, landboformanden har gode kontakter til, som følge af Landbrugsstyrelsens placering i Augustenborg på Als, som ligger i LandboSyds lokalområde.

- Jeg har en stående aftale med hende, at når der er noget galt, så giver jeg hende et praj. Og det her er faktisk alvorligt nok. De sår jo tvivl om, hvorvidt de har fået oplysningerne, fortæller Mogens Dall.

Frustrationer

Den uheldige formulering i brevet kommer efter et år, hvor det nye krav om indberetning af efterafgrøder på markniveau samt Landbrugsstyrelsens ustabile it-systemer i forvejen har været årsag til store frustrationer hos både landmænd og deres rådgivere.

- Jeg kan godt frygte, at der er nogle planteavlskonsulenter, der meget snart siger, at »nu gider jeg ikke mere«. Jeg har gjort, hvad jeg skulle. Jeg har svært nok ved at finde ud af systemet. Og når jeg spørger styrelsen, hvor krydset skal være, så kan jeg heller ikke få ordentligt svar«.

- Altså det her er bare ikke i orden, siger Mogens Dall.

ege

Noteringen falder igen-igen

Noteringen for slagtesvin falder igen med 30 øre, og er nu på 11,10 kroner, selv om coronanedlukningen af Europa ser ud til snart at være et overstået kapitel.

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.
Side 1 af 1852 (37032 artikler)Prev1234567185018511852Next