bannerPos

Tid for regulering af råger

Det anbefales at holde sine majsmarker samlet, da det skulle lette arbejdet i forhold til at holde rågerne på afstand. På Tågerupgård ved Ruds Vedby er majsen i år placeret i umiddelbar tilknytning til ensilagebeholderen, der her ses i baggrunden.

Henrik Sieben

Journalist
11-09-2019 12:28
Et er at høste majsen på det rigtige tidspunkt, noget andet er at få den pakket og ensileret godt. Og selvom man har succes med de ting, så kan en faktor ødelægge det hele: Angreb af råger.

- Råger er noget af det værste, der findes, når vi arbejder med ensilagestakke og for den sags skyld også med wrapballer, lyder det fra Jan Jespersen, kvægbrugskonsulent i KvægrådgivningDanmark, der opfordrer til en målrettet regulering af råger.

- Og det er netop nu, de skal reguleres, da det kan foregå frem til den 30. september, men først efter forudindhentet reguleringstilladelse, siger Jan Jespersen, der aktuelt i sit arbejde rundt på kvægbrugene ser store flokke af råger.

- De er på udkig efter mad, og finder de en ensilagestak, så kan man være sikker på, at de hurtigt kan splitte den ad og ødelægge den.

Rågerne har ifølge Jan Jespersen en fantastisk evne til at finde det mindste hul i en ensilagestak.

- Og ellers hakker de gerne selv hul, siger han.

Derfor er det også af største vigtighed, at ensilagebunken er godt pakket, at den er dækket med god folie eller plastik, at der er lukket godt af med sandsække, og at der lægges net over, så de ikke kan komme til at hakke i stakken.

Jan Jespersen understreger, at det er hos Naturstyrelsen, der skal indhentes tilladelse til regulering samtidig med, at han erkender, at råger og andre sorte fugle som krager og alliker ikke står højt på jægernes fortrukne trofæliste.

- Derfor burde der være nogle flere landmænd, der ved indgåelse af jagtaftale indføjer en passus om, at for hver råbuk der nedlægges, skal der også gøres forsøg på at nedlægge råger og krager.

Bejdsning bliver forbudt

Jan Jespersen gør desuden opmærksom på, at det fra næste år forventes at være forbudt at bejdse majsfrø med Mesurol.

- Og så risikerer vi for alvor at få problemer med rågerne.

Gennem mange år har det været muligt at købe bejdsede majsfrø. Bejdsningen har bevirket, at majskornene til udsæd har fået en smag, der er ubehagelig for fuglene.

Planteavlskonsulent i VKST Gitte Rasmussen supplerer:

- Der er endnu ikke kommet en afgørelse i EU om, at det bliver tilladt at bruge frø bejdset med Mesurol i foråret 2020. Hvis det bliver tilladt, er der dog kun bejdse til cirka halvdelen af det frø, der plejer at blive bejdset.

- Derfor skal vi finde alternative muligheder, for at holde rågerne og krager væk fra nytilsåede majsmarker, for de kan rydde en mark for såsæd i løbet af en dag eller to.

- Og erkend så, at det er en svær kamp. Råger og krager vil nok holde sig væk en dag eller to, når der er sat et nyt fugleskræmsel op, hvad enten det er skræmmekanoner, oppustelige figurer, silhuetter af løbende hunde eller andet. Men efter to dage har de vænnet sig til det, man har sat op, og så skal man finde på noget nyt.

Derfor er det bedste middel en målrettet regulering. Alternativt lyder rådet at så sent og dybt i varm jord.

henrik@landbrugoest.dk
tlf. 61 20 67 42

Gem sæsonens fosfortilførsel til foråret

DAP har for alvor fundet vej til landets bedrifter, hvor den kvælstofholdige NP-gødning anvendes flittigt – ikke mindst i forbindelse med den højaktuelle efterårsgødskning af vintersædsmarkerne. Men der er god grund til at anvende DAP med omtanke – ellers kan det mærkes på pengepungen og potentielt set også udbyttet.

Peder Philipp stopper i Danish Crown Beef

Efter næsten tre årtier som bestyrelsesmedlem og over 20 år som formand for Danish Crown Beef har Peder Philipp valgt ikke at genopstille, når der er valg senere på året, oplyser Danish Crown.

Firmaer afholder »drop-in« maskindemonstrationer

Så er der mulighed for at afprøve den nye Fendt Vario 942 eller en Fendt Vario 724 i marken, samt se om Dal-Bo’s TriMax udfører et godt stykke arbejde i stubmarkerne.

Vinterklargøring af græsmarken

God overvintring af græsmarken afhænger både af vinteren og korrekt pleje i efteråret for at sikre en robust mark med potentielt højt udbytte til næste års græshøst.

Forbruget af zink er på rette vej

Seges Svineproduktion har i flere år haft fokus på at minimere forbruget af medicinsk zink med henblik på at finde alternative løsninger senest i 2022, når et forbud træder i kraft.

Fire nye traktorer fra John Deere

John Deere har udviklet fire helt nye traktorer i 6M-serien med højere niveauer af komfort, ydeevne, manøvredygtighed og udsyn.
Side 1 af 1634 (32669 artikler)Prev1234567163216331634Next