bannerPos

Vejrudsigten har betydning for kommende markarbejde

Fra 1. november og frem til nytår er det tilladt at bruge Kerb 400 SC i raps til bekæmpelse af græsukrudt.
08-11-2019 12:10

Fra 1. november og indtil nytår er det tilladt at bruge Kerb 400 SC i raps.

For at opnå god effekt skal jordtemperaturen ifølge planterådgiver fra Sagro, Susanne Frydendal Nielsen, være under 8-10 grader, så vejrudsigten tyder på gode forhold for at køre med Kerb.

- På nuværende tidspunkt ligger jordtemperaturen på 8-9 grader, og den forventes at aftage i løbet af ugen. Anbefalet dosis er 1-1,25 liter pr. hektar, den højeste dosis bruges mod væselhale, agerrævehale og italiensk rajgræs, forklarer planterådgiveren.

Hun minder om, at ønsker man at køre med Belkar, skal der holdes øje med vejrudsigten.

- For at opnå god virkning skal der være plus-grader og vækst i afgrøden, lyder det fra Susanne Frydendal Nielsen.

Vurdér isåning til foråret og brug efteråret på dræn

Mange steder er markerne vandlidende, og afgrøden er endnu ikke blevet særlig stor og er dårligt udviklet. Susanne Frydendal Nielsen forudser risiko for, at der skal isås til foråret, hvis kornet på grund af våde marker er sået sent.

- Her bør man afvente foråret og til den tid vurdere, om marken kommer sig, siger hun.

Høst og bjærgning af halm har nogle steder resulteret i dybe spor i markerne. Selvom det ser ærgerligt ud, lyder rådet fra rådgiveren ikke, at man skal køre ud og jævne dem i efteråret, medmindre jorden når at tørre op.

- Vær i stedet opmærksom på, at drænene ikke er gået i stykker, og få tilset drænene, hvis der er problemer. Hvis dine marker eller dræn har forbindelse med kommunale vandløb, vil det også være relevant at se, om vandløbene kan følge med, eller der eventuelt skal renses op eller laves grødeskæring, siger Susanne Frydendal Nielsen.

Bekæmpelse af kvik kan stadig nås

Er der ubekæmpet kvik i markerne, kan det ifølge rådgiveren stadig nås at køre ud med glyphosat.

- Effekten vil formentligt vise sig langsommere, end når vækstraten er høj, men effekten er helt sikkert bedre, end hvis behandlingen udsættes til foråret, kort før marken skal kultiveres. Der må sprøjtes i alle marker med efterafgrøder, på nær majsmarker, fra 2. november, siger Susanne Frydendal Nielsen.

Sprøjteteknik har betydning

Hun understreger, at sprøjteteknikken har indflydelse på effekten af glyphosat.

- For at opnå bedst mulig effekt af glyphosat bør der tilsættes ammoniumsulfat og spredeklæbemiddel. Ammoniumsulfat ophæver effekten af de negative ioner, der findes i hårdt vand. Små væskemængder øger effekten, mens dråbestørrelsen ingen indflydelse har. Den bedre effekt med små væskemængder kan tilskrives den højere koncentration af både glyphosat og additiver i sprøjtevæsken. Vandmængden bør, når forholdene tillader det, ikke være over 150-170 liter pr. hektar, anbefaler planterådgiveren.

hl

Komplicerede regler for unge i landbruget

Generelt må børn under 18 år ikke beskæftige sig farlige maskiner. Patriotisk Selskab beskriver nogle af de mange regler for børn og unge i landbruget.

Sodødeligheden blev sænket med 35 procent

For at bringe sin besætnings sodødelighed ned har Hans Christian Carstensen ændret praksis, så der er indført mere overvågning af søerne. Det har været med til at sænke dødeligheden 35 procent inden for de seneste tre år.

Hold på søerne og få en nem merindtjening

Beregninger fra Velas svinekonsulenter viser, at der kan være en fortjeneste på 180-280.000 kr. om året ved at øge overlevelsen af søer med fem procent.

Russisk hvedeproduktion nedskrives

Efterhånden som den russiske hvedehøst skrider frem, har det vist sig, at udbytterne i år ikke bliver så gode, som tidligere forventet. Derfor nedskriver det russiske konsulentbureau Sovecon nu den samlede russiske hvedeproduktion for 2020.

Kommer olieprisen nogensinde op igen?

Olieprisen har fundet sig et mere stabilt leje efter måneder med voldsomme udsving. Set i forhold til februar måned, så er olieprisen dog stadig lav, og det er nu spørgsmålet, om vi nogensinde igen vil se en oliepris på niveauerne fra før coronakrisen.

Frøgræshøsten udfordret af vejret

Regn har udfordret i engrapgræs, og blæst har kostet tab i rødsvingel

- Med den nye aftale vil vi sikre sukkerroerne i Danmark

Troels Frandsen er ny formand for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked. – Nu har vi netop indgået en fornyet aftale med Nordic Sugar, der skal medvirke til at sikre den fortsatte sukkerroedyrkning i Danmark, fastslår han.
Side 1 af 1876 (37510 artikler)Prev1234567187418751876Next