Behandlinger i rapsen netop nu

De seneste dages regn har gavnet knoldbægersvampen. - Der er ganske sikker økonomi i at svampebehandle raps i blomstring. Og der er god økonomi i at behandle to gange, siger Hans Jørgen Bak, Agriadvice.

De seneste regnfulde dage har øget risikoen for knoldbægersvamp i vinterraps.

Generelt har væksten i rapsmarkerne gået langsomt – men dog sikkert mod blomstring i vinterrapsen.

- Sideskuddene udvikles godt i disse dage – specielt hvor der er benyttet Caryx eller lignende her i foråret. Første del af den afsluttende delte blomster-sprøjtning ligger omkring kommende weekend, fortæller planteavlskonsulent Hans Jørgen Bak fra Agriadvice.

- For bekæmpelse af tokimbladet ukrudt er løbet kørt for behandling i stort set alle marker. Og vi håber, der er styr på kamille og burresnerre.

For alternativ ukrudtsbekæmpelse næste gang – det er Roundup før høst.

Få insekter

Af skadedyr har der kun været få glimmerbøsser i de fleste marker.

- Men vær stadig opmærksom på, at når først glimmerbøsserne er etableret, så søger de bare ned i sideskud og laver en del skade, advarer Hans Jørgen Bak.

Bladribbesnudebillen er også observeret, og derfor har mange kørt med Avaunt i denne runde for at få kombinationseffekt på begge insekter.

Generelt er der dog rimeligt ro på insektfronten, hvis der er behandlet i de tidlige varme dage.

I forbindelse med den netop startede blomstring afventes skulpesnudebiller og galmyg.

Regn fremmer svamp

Til vækstregulering og svampebehandling har de fleste i år valgt at behandle omkring april måned med FolicurXpert, Caryx eller tilsvarende.

- Nu er blomstringen i gang og med høj rapspris som nu, så er der virkelig ide i at kræse lidt for rapsen her i den sene fase.

Svampebehandling omkring blomstring er man nødt til at lave som en forsikringssprøjtning. Det er ikke lykkedes at lave prognoser og modeller for, hvornår der skal køres.

- I år er regnen dog kommet optimalt for fremspiring af knoldbægersvampens frugtlegemer – det taler yderlig for sprøjtning.

- Der er god udbytterespons i 80 procent af de forsøg, der laves. Sammenholdt med høj pris bør der ikke være tvivl om, at vinterrapsen skal behandles omkring blomstring, understreger Hans Jørgen Bak.

Altid bor med

Skal der køres en eller to gange?

- Der er som sagt ganske sikker økonomi i at behandle raps i blomstring. Og der er god økonomi i at behandle to gange – altså delt afslutning. Rent praktisk ved vi dog godt, at det ikke altid lykkes.

- Vi behandler optimalt i stadie 60-65 – det er når 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddet er åbne. Ideelt følger vi op 10-12 dage efter dette tidspunkt igen med anden behandling i stadie stadie 65-71.

Der skal behandles med knoldbægersvamp, skulpesvamp, gråskimmel og måske også Lys Bladplet.

- Vi har valgt midlerne Propulse og Pictor Active som vores stærkeste løsning. De køres enten hver for sig eller i blanding.

Bor-tildeling er en naturlig del af kørsel i raps.

- Vi vælger i år at starte op med 1,0 liter BorSupport + 0,5 BorADD. Når vi i øvrigt kører i rapsen omkring blomstring, så har vi 0,5 liter Bor med hver gang.

- Enkelte forsøg i 2020 har givet mere end 600 kg/ha for bortilførsel til vinterraps, slutter Hans Jørgen Bak.

Læs også