Sidste nyt om sorte aks i vinterhvede

I det østlige Danmark har sortfarvede og ofte golde hvedeaks overrasket med op til 30 procent udbyttenedgang. - Den bratte vejrmæssige overgang fra maj til juni og de varme forhold i juni har stresset hveden, lyder nu de flestes vurderinger.

Karakteristisk jævn fordeling af sorte aks i en mark fotograferet den 4. august i år. Foto: Leif Hagelskjær, Seges Sorte, nødmodne aks indeholder kun få og skrumpne kerner. Foto: Leif Hagelskjær, Seges

I de seneste uger er der i mange vinterhvedemarker set mange sorte, nødmodne aks.

- Typisk er det en jævn fordeling af sorte, oprette aks i marken. Aksene indeholder kun få og meget skrumpne kerner, oplyser Ghita Cordsen Nielsen, Seges.

- De sorte aks optræder især på Sjælland, Fyn og Bornholm, mens der kun er set få tilfælde i Jylland. Symptomerne ses især i tidligt såede marker, mens der tilsyneladende ingen effekt er af forfrugt.

Allerede i juni kunne der i flere marker ses gule iøjnefaldende blade, og det kan have været en forløber for de nuværende symptomer.

Vejr og vækstforhold

Der er ikke fundet nogen sammenhænge mellem symptomerne og angreb af for eksempel fodsygdomme og havrerødsot og der er i mange tilfælde symptomer, uden at der er angreb af skadegørere. I enkeltmarker er dog fundet angreb af goldfodsyge eller skarp øjeplet, som kan forklare symptomerne, men det er ikke det generelle billede.

Svampesprøjtning med bestemte midler er heller ikke årsagen, vurderet ud fra udførte optællinger i forsøg og tilbagemeldinger fra konsulenterne.

- Det vurderes derfor, at vækstbetingelser og dermed vejrforholdene må spille en rolle. Vækstsæsonen var en usædvanlig fugtig og kølig maj og en meget varm og tør juni, mens juli også var meget varm. Måske har den bratte vejrmæssige overgang fra maj til juni og de varme forhold i juni stresset hveden, konkluderer Ghita Cordsen Nielsen.

Nogle melder også om færre sorte aks i nærheden af skyggefulde hegn og lignende.

Læs også