De første lus i vintersæd er set

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 32 vinterhvedemarker og 23 vinterbygmarker frem til og med 1.-2. november.

Bladlus i registreringsnettet i vinterbyg sået 28/8, hvor der var cirka tre procent angrebne planter. Fotograferet 14. september i år af Martin Clausen, Østdansk Landboforening

Mange bladlus på spildplante af vårbyg fotograferet 7. september af Carsten Kløcher, Djursland Landboforening

Planteavlskonsulenterne landet over bedømmer nu forekomsten af lus – og dermed risikoen for smitte med havrerødsot – i tidligt såede vintersædsmarker.

Det er marker sået før 15. september, som er beliggende i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

De første registreringer er foretaget i de marker, som er fremspiret, og landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen giver her et overblik.

Ved tidlig såning

I hvede er der fundet bladlus på en af otte lokaliteter. I vinterbyg er fundet bladlus på to af seks lokaliteter sået 26. august henholdsvis 28. august.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd. Dels fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, dels fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus.

- Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før cirka 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb, påpeger Ghita Cordsen Nielsen.

- Bekæmpelse kan være aktuel fra tre til fire bladstadiet. Kun ved kraftige angreb kan bekæmpelse være aktuel tidligere.

Nemt at se lus

● Kornmarkerne undersøges bedst ved, at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys

● Hvis der er en eller flere mørke pletter på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej

● Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Læs også