Ny vandrapport: Ingen fund af landbrugets nuværende pesticider

En kommende rapport fra AU vil ifølge Dansk Planteværn vise, at 15 procent af vandboringsanalyserne overskred kravværdierne, men at det kommer fra mange forskellige stoffer – ikke kun gamle, udgåede pesticider.

Geus har netop offentliggjort tal fra deres kommende Novana-rapport, hvor Aarhus Universitet præsenterer status på naturens og vandmiljøets tilstand.

Novana står for Miljøstyrelsens Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur. Novana-rapporten bliver offentliggjort den 17. december.

Det skriver Dansk Planteværn på deres hjemmeside.

Ifølge Geus er det især de to stoffer DMS (knap 33 procent) og DPC (knap 26 procent), der fører til overskridelser. Det er midler, der ikke længere bliver anvendt i dansk landbrug.

Rapporten konkluderer, at der er påvist rester af sprøjtemidler i 51 procent af drikkevandsboringerne, der blev undersøgt i 2020. Der er registreret en overskridelse af kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter i knap 15 procent af de undersøgte boringer.

Mere komplekst

Den landsdækkende grundvandsovervågning (Grumo) er en del af Miljøstyrelsens Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (Novana) og er derfor også en del af rapporten.

Analyserne er i 2020 fokuseret på boringer, hvor der før har været påvist fund. Af den grund er der flere fund end i en almindelig screening, hvilket også fremgår i rapporten.

- Ved præsentationen af resultaterne fremlagde Geus, at undersøgelser fra 2020 har vist, at stoffer i grundvandet kan have mange forskellige oprindelser, og at situationen derfor er mere kompleks end tidligere antaget, slutter Dansk Planteværn.

Læs også