Amerikansk studie: Neonikotinoider sænker bestanden af fugle

Brugen af neuroaktive insekticider - de såkaldte neonikotinoider - gør indhug i bestanden af fugle – særligt engfugle. Det viser et nyt studie fra University of Illinois, der er offentliggjort på Nature.com.

Forskerne så nærmere på konsekvenserne ved brugen af neonikotinoider i amerikansk landbrug fra 2008 til 2014, og de undersøgte brugen af midler med aktivstofferne acetamiprid, clothianidin, imidacloprid, dinotefuran, thiacloprid og thiamethoxam. 

Ved at bruge data over både pesticidforbruget og bestanden af fugle kunne de se en statistisk signifikant sammenhæng mellem forbruget og et fald i bestanden af agerlandsfugle og fugle, der lever af insekter. 

Tilladt i Danmark

Miljøstyrelsen oplyser til fagmediet Økologisk, at to af de aktivstoffer, som forskerne undersøgte, er tilladt at bruge i Danmark. Det drejer sig om midler med aktivstoffet acetamiprid og et enkelt middel med imidacloprid til anvendelse i væksthuse. Styrelsen forventer, at der for imidacloprids vedkommende vedtages en såkaldt ikke-godkendelse på EU-niveau inden årets udgang. 

Bestanden af fugle i USA er faldet med 29 procent siden 1970, mens bestanden af agerlandsfugle er faldet med 53 procent.

aldo

Læs også