Bred aftale tilfører flere penge til landbrugsforskning

Den første delaftale i forbindelse med finanslovsforhandlingerne er nu indgået mellem regeringen og samtlige af Folketingets partier. Det drejer sig om en aftale om forskningsreserven, der betyder, at der skal bruges 1,6 milliarder kroner ud af i alt 3 milliarder kroner på grøn forskning. Det glæder Landbrug & Fødevarer.

Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, glæder sig over, at politikerne med aftalen også har fundet midler i forskningsreserven til økologien. Arkivfoto

En bred aftale mellem samtlige af Folketingets partier om en bevilling på næsten 3 milliarder kroner til forskning betyder, at der flyttes 1,6 milliarder kroner over til grøn forskning, så det samlede niveau for øremærkede bevillinger til grøn forskning og udvikling i 2022 bliver 2,4 milliarder kroner, når man medregner øvrige bevillinger på finanslovsforslaget for 2022.

Det giver ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet blandt andet mulighed for at fortsætte indsatsen inden for de fire grønne missioner:

Fangst og lagring eller anvendelse af CO2, Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.), klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion og cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler.

- Vi skal sørge for, at forskningen hele tiden bidrager til at skabe danske arbejdspladser. Prioriteringen af nye teknologier og digitalisering skal komme produktionsDanmark til gode, men også skabe grobund for at virksomheder kan udvikle nye løsninger og produkter, som kan eksporteres og sælges i hele verden, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) om aftalen, der er første delaftalen af finansloven for næste år.

L&F positive

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at der bliver tilført flere penge til landbrugsforskning.

- Det er klogt, men også nødvendigt, at aftalepartierne har tilgodeset fødevare- og landbrugsforskningen. Det bliver et langt sejt træk at nå de ambitiøse klimamål for sektoren samtidig med at vi skal sikre en stigende befolkning sunde og sikre fødevarer, forbedre biodiversiteten og beskytte miljøet, siger organsationens formand, Søren Søndergaard, og fortsætter:

- Klima-, miljø- og biodiversitets udfordringerne er så komplekse, at vi er nødt til at organisere forskning på en ny måde. De missionsorienterede partnerskaber er den rigtige tilgang, så derfor er det rigtigt set, at partnerskabet på fødevare- og landbrugsområdet er udvalgt til at løfte nogle af de forskningsmæssige investeringer i den netop indgåede landbrugspakke, og at der allerede i 2022 er afsat 300 millioner til de fire missioner, som nu er sat i gang.

- Med et nyt kapacitetsopbyggende forskningsprogram, Zero emission food, er vi godt begyndt på at genskabe grundlaget for at forskningen kan skabe ny viden som virkelig flytter noget. Vi håber derfor, at programmet bliver langsigtet og tilgodeset i de kommende år også. Jeg ser det også som positivt, at man har sat en prop i 2 procent-besparelserne på landbrugsforskningen i fagministerierne i 2022, og ser frem til, at finanslovsforhandlingerne også sikrer, at det er tilfældet de kommende år.

Tilfredse økologer

Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, siger om ekstra forskningsmidler til økologien:

- At man i forskningsreserven finder midler til økologien, er utrolig glædeligt og vigtigt. Vi skal udvikle økologien, så den bliver endnu mere bæredygtig og effektiv. Der er sat en ambition på Christiansborg om en fordobling af det økologiske areal i 2030. Derfor skal vi fortsætte den gode udvikling, som økologien allerede er i, og sikre at vi også fremover har et højt fagligt niveau.

Jeg ser det også som positivt, at man har sat en prop i 2 procent-besparelserne på landbrugsforskningen i fagministerierne i 2022, og ser frem til, at finanslovsforhandlingerne også sikrer, at det er tilfældet de kommende år

Søren Søndergaard, formand, Landbrug & Fødevarer

Læs også