Organisationer opfordrer til større sats på plantemad

10 grønne organisationer opfordrer i brev til fødevareministeren til en reduktion i den animalske produktion til fordel for mere plantebaseret kost.

Færre arealer til foderproduktion og mere fokus på plantemad og økologi. Sådan bør fokusset på den danske fødevareproduktion ligge, ifølge 10 organisationer, som er gået sammen om et fælles brev til fødevareminister Rasmus Prehn (S).

Et brev, der er blevet sendt til ministeren, i forbindelse med et kommende rådsmøde med EU’s landbrugsministre omkring markedssituationen, efter krigen i Ukraine er brudt ud. 

- Situationen afslører nogle grundlæggende udfordringer i vores fødevaresystem, som det er nødvendigt at sætte ind for at løse, hvis vi skal undgå en endnu større katastrofe i form af underernæring og hungersnød i verdens fattigste lande, samt social uro og protester, der kan udvikle sig til flere alvorlige konflikter, lyder det blandt andet i brevet. 

Organisationerne tæller Greenpeace, Råde for Grøn Omstilling, Dansk Vegetarisk Forening, Økologisk Landsforening, Plantebranchen, Dyrenes Beskyttelse, DOF Birdlife, World Animal Protection Danmark, Danmarks Naturfredningsforening og Verdens Skove.

Bør frigøres mere jord til konsum

I brevet påpeger organisationerne, at 70-80 procent af den danske kornproduktion går til foder til landbrugsdyr. Og at der bør frigøres mere landbrugsjord til fødevarer, der kan »afhjælpe fødevarekrisen blandt verdens fattigste og gøre os mindre afhængige af foderimport«. 

- Vi kan producere mad til flere mennesker, hvis vi på en større del af landbrugsarealet dyrker menneskeføde i stedet for foder til dyr. Der bør skrues op for den danske satsning på plantebaserede fødevarer, som er skudt i gang med etableringen af Plantefonden, og der bør tages initiativ til at sikre sammenhæng mellem produkters aftryk på bæredygtighed og pris, så de mest belastende produkter bliver de dyreste, skriver man i brevet. 

Derudover opfordrer de 10 organisationer danskerne og europæerne til at skrue ned på forbruget af kød og spise mere plantebaseret. Og at der bør iværksættes politiske tiltag, der støtter op om denne omstilling af fødevareforbruget. Ligeledes mener de, at en hurtigere omlægning til økologi vil mindske forbruget af kunstgødning og gøre os mere uafhængige af import fra Rusland. 

Rasmus Prehn meldte tidligere på ugen ud, at han ikke vil være med til at tilsidesætte tiltagene i EU’s Farm-to-Fork-strategi og sætte grønne tiltag i landbruget på pause. Det gælder blandt andet EU’s brakordning, som flere medlemslande mener bør stoppes midlertidigt for at imødekomme den mulige fødevaremangel oven på Ruslands invasion af Ukraine. 

Læs også