Vi har en pligt til at opretholde en stor fødevareproduktion

Af Bo Ritterbusch (LA)

Storkreds: Nordjylland

Det kan indimellem virke på venstreorienterede politikere og storbyens meningsdannere, som om vi alle sammen ville blive lykkeligere af at stække dansk landbrug og reducere landets fødevareproduktion.

Intet kunne være mere forkert. Stod det til mig, besluttede vi at øge produktionen!

Vi har – sådan som FN da også løbende opfordrer landbrugsnationer til – en forpligtigelse til at lave meget mad i Danmark. Hvilket fødevarekrisen som følge af krigen i Ukraine kun har understreget.

Nu står vi også i en energikrise. Husk i den sammenhæng, at danske landmænd i form af biogas fra husdyrgødningen udgør en central samt større og større leverandør også på energiområdet.

Der er gode grunde til, at Danmark er et landbrugsland. Vi har unik jordbund og optimale klimatiske forhold. Og vi ved fra diverse internationale undersøgelser, at vi herhjemme kan producere maden med et minimalt miljø- og klimaaftryk.

Verden er nu engang sådan skruet sammen, at hver nation laver de produkter, de er gode til, og derefter handler med hinanden. Få nordeuropæiske lande er selvforsynende med fødevarer.

Som Bæredygtigt Landbrug ganske rigtigt har påpeget, er lokalt navlepilleri på klimaområdet således helt gakgak. National osteklokke-tænkning gør i hvert fald ingen lykkeligere, til gengæld vil en reduktion af dansk landbrug med garanti skabe arbejdsløshed i landdistrikterne og færre indtægter til samfundet.

Det må handle om at producere de fødevarer, som der er behov for – med det mindst mulige aftryk. Her er vi danskere verdensmestre, og derfor har vores landbrug og fødevaresektor min fulde bevågenhed og opbakning i denne valgkamp.

Læs også