Fem fynske borgmestre i opråb om de nye ejendomsvurderinger

I et brev til skatteminister Jeppe Bruus (S), landdistriktsminister Louise Schack Elholm (V), Skatteudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer retter fem fynske, Ærøs og Langelands borgmestre i samarbejde med 34 øvrige borgmestre fra hele landet og Landdistrikternes Fællesråd en skarp kritik af de nye ejendomsvurderinger af landejendomme.

Omkring 15.000 ejendomme har nu fået besked på, at de skal skifte kategori fra skov- og landbrug til almindelig ejerbolig. For mange vil den nye kategori få afgørende betydning for deres fremtid, fordi overgangen til ejerbolig kan medføre voldsomme stigninger i grundskylden.

Det er en ekstra udgift, der forståeligt nok skaber stor usikkerhed blandt landdistrikternes borgere. På kort tid er der kommet over 12.000 medlemmer af gruppen »Netværk mod nye ejendomsvurderinger af små landbrug« på Facebook.

Men de nye kategoriseringer har konsekvenser, der rækker langt ud over den enkelte borger, som potentielt risikerer at blive stavnsbundet til deres bolig. Det er også en kæp i hjulet på tilflytningen til landdistrikterne, ligesom det hæmmer naturens udviklingsmuligheder.  

Begge dele går stik imod ambitionerne fra såvel regeringen som et bredt flertal af Folketinget.

Livet på landet har de senere år været på fremmarch, fordi flere og flere drømmer om mere plads, åbne vidder, mere natur, et par dyr og måske lokalt producerede fødevarer. Det har skabt liv og udvikling i områder af landet, der i den grad har behov for ny tilflytning.

Den tendens risikerer at blive ødelagt med de nye regler.

De vilde stigninger i grundskylden kan nemlig betyde, at flere ser sig nødsaget til at sælge jord fra til større landbrugsbedrifter - enten med det samme eller når ejendommen skal handles igen. På sigt vil det omdanne landområderne til store landbrug og så »parcelhus« på landet med meget lidt jord, da kun få private har råd til at eje højt beskattet jord. Samtidig er der heller ingen rimelighed i, at ejendomme på landet med nogle hektar i en landzone uden mulighed for byudvikling eller anvendelse ud over landbrug og natur skal beskattes i samme kategori som ejendomme i byerne, hvor der kan sælges til mange formål, og større arealer kan byudvikles.

Ejendomme på op til 15 hektar, som ikke vil kunne kategoriseres som landbrug efter de nye regler, vil i praksis blive afviklet, fordi sælgerne vil forsøge at sælge ejendommen på den bedst mulige måde. Desværre skaber boliger på landet stort set uden jord ikke den samme tilflytning, idet selve idéen med at flytte på landet for mange handler om at få mere plads og mere natur.

Det vil samtidig betyde, at naturen får mindre plads til at gro vildt, da mere jord vil overgå fra natur til landbrugsjord. Det er i sig selv paradoksalt, når vi står midt i en biodiversitetskrise.

Derfor retter vi borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd nu en fælles appel til politikerne på Christiansborg: 

- Her og nu er der behov at hive i den politiske nødbremse, så der er tid til at finde en løsning, der tager højde for de utilsigtede konsekvenser. Ejerne skal samtidig kende den fremtidige ejendomsbeskatning i alle kategorier, inden de skal forholde sig til en eventuel ændret kategorisering.

- Hernæst bør der ændres i kriterierne, så ejendommene der ellers vil blive kategoriseret som »parcelhuse med stor have på flere hektar« eller erhvervsejendom, kan få status af »naturejendomme« med samme beskatning som hidtil, så naturen og livet på landet ikke kvæles.

Bruus: Billigere i landdistrikterne

Som svar på de 31 borgmestres brev svarer skatteminister Jeppe Bruus ifølge TV2 Fyn.

- Det kommer ikke til at ske.

- Ejendomsvurderingssystemet er ved at blive rullet ud. Det er en meget, meget stor øvelse, hvor alle boliger skal have nye ejendomsvurderinger i år. De vil så træde i kraft i det nye boligskattesystem i 2024, og den proces kører nu, siger han og tilføjer, at det vil blive billigere at bo på landet med tiden.

- Fremadrettet vil grundværdierne jo reelt blive skattet efter, hvor meget ejendommene er værd, og samtidig vil vi gøre det billigere at bo i landdistrikterne, og det vil tage noget af presset, siger Jeppe Bruus.

Han tilføjer, at han tager kritikken alvorligt fra bormestrene og andre kritiske røster i befolkningen omkring sagen. 

Opråbet kommer fra følgende:

Steffen Damsgaard, Formand for Landdistrikternes Fællesråd

De fynske borgmestre:

Morten Andersen, Borgmester Nordfyns Kommune

Søren Steen Andersen, Borgmester Assens Kommune

Hans Stavnsager, Borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune

Bo Hansen, Borgmester Svendborg Kommune

Kenneth Muhs, Borgmester Nyborg Kommune

Tonni Hansen, Borgmester Langeland Kommune

Peter Hansted, Borgmester Ærø Kommune

Øvrige borgmestre:

Birgit S. Hansen, Borgmester Frederikshavn Kommune

Christina K. Hansen, Borgmester Holbæk Kommune

Erik Flyvholm, Borgmester Lemvig Kommune

Hans Ejner Bertelsen, Borgmester Morsø Kommune

Hans Østergaard, Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune

Holger Schou Rasmussen, Borgmester Lolland Kommune

Ib Lauritsen, Borgmester Ikast-Brande Kommune

Jan Riber Jacobsen, Borgmester Aabenraa Kommune

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester Esbjerg Kommune

Jørgen Popp Petersen, Borgmester Tønder Kommune

Karina V. Andersen, Borgmester Odsherred Kommune

Kasper Bjerregaard, Borgmester Norddjurs Kommune

Lone Jakobi, Borgmester Odder Kommune

Mads Jakobsen, Borgmester Struer Kommune

Mads Skau, Borgmester Haderslev Kommune

Marcel Meijer, Borgmester Samsø Kommune

Mikael Smed, Borgmester Vordingborg Kommune

Niels Jørgen Pedersen, Borgmester Thisted Kommune

Ole Vind, Borgmester Hedensted Kommune

Peder Christian Kirkegaard, Borgmester Skive Kommune

Per Bach Laursen, Borgmester Vesthimmerlands Kommune

Stephanie Storbank, Borgmester Billund Kommune

Simon Hansen, Borgmester Guldborgsund Kommune

Søren Smalbro, Borgmester Hjørring Kommune

Læs også