L&F roser landdistriktsudspil

SVM-regeringen vil som en del af finansloven afsætte 200 millioner kroner hvert år, der skal målrettes folk på landet.

Det siger økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) i et interview med Avisen Danmark.

En del af de 200 millioner kroner skal afsættes til nye midler til udkantsgymnasier, erhvervsuddannelser, VUC, landsbyfornyelse og mere bredbånd til Danmarks yderområder.

Hvad de resterende penge skal bruges til, står endnu ikke klart. Det skal besluttes under finanslovforhandlingerne.

Udspillet får dog allerede ros med på vejen fra Landbrug & Fødevarer.

I en kommentar skriver Lone Andersen, viceformand i L&F, at »det er meget positivt med en offensiv landdistriktssatsning. Vi har behov for at styrke erhvervsliv og bosætning, og give borgerne på landet bedre muligheder. Det er afgørende vigtigt for at bevare sammenhængskraften i vores land.«

Læs også