Søndergaard: - Handler om erhvervets fremtid

Søren Søndergaard kalder Svarer-rapporten grundig og saglig, men også et tydeligt bevis på, at der venter et stort politisk arbejde forude i den grønne trepart.

En afgift på mellem 135 og 750 kroner. For mange i landbruget får udarbejdelsen af den grønne skattereform stor betydning. ;Men nu venter forhandlinger, og i den forbindelse er det væsentligt at holde sig den politiske landbrugsaftale for øje. Det mener formand i Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard.

Han peger således på, at en høj CO2-afgift ikkke vil kunne spille sammen med regeringsgrundlaget.

- Behandlingen og diskussionen af de enkelte modeller og elementer hører til i treparten, men jeg tror, det er åbenlyst for de fleste, at en høj, ensartet afgift ikke er forenelig med regeringsgrundlaget, siger han og fortsætter:

- En sådan afgift, som pålægges selv de mest klimaeffektive landmænd, vil være i modstrid med ambitionen om at sikre arbejdspladser, konkurrenceevne og grøn omstilling af vores stærke danske fødevareproduktion.

Han peger på, at det har været svært for ekspertudvalget at nå frem til en endelig rapport.

- Svarer har været grundig, men det er også tydeligt, at ingen andre lande arbejder med det her. De mange forsinkelser og de fortsatte usikkerheder viser også, at det er noget helt andet at arbejde med afgifter på biologi og fødevarer end på diesel, siger Søren Søndergaard.

Handler om landbrugets fremtid

Søren Søndergaard oplever forståelig bekymring blandt medlemmerne:

- Jeg forstår udmærket, at mine landsmandskolleger bliver ganske nervøse, når de læser rapporten. Det samme gælder vores virksomheder. Det handler om vores indtægts- og investeringsmuligheder. Hele vores fremtid. Derfor er det vigtigt at understrege, at rapporten er et fagligt indspark til en politisk proces. I den grønne trepart kan vi forhåbentlig blive enige om, at en CO2-afgift aldrig må fjerne den klimaeffektive landmands mulighed for at investere yderligere i grønne tiltag."

Landbrug & Fødevarer vil gå konstruktivt ind i de videre forhandlinger, lyder det.

- Der må ikke herske nogen tvivl om, at landbruget sidder med ved bordet for at finde løsninger. Det kendetegner vores erhverv og medlemmer, at der konstant udvikles og implementeres nye tiltag. Og vi er langt fra færdige med at indfri vores grønne ambitioner, siger Søren Søndergaard.

Effektivt Landbrug har forgæves forsøgt at få et interview med L&F-formanden.

Læs mere om CO2-afgift

Et ekspertudvalg med Michael Svarer i spidsen har givet deres anbefalinger til tre modeller for en CO2-afgift på landbruget. Men hvad vil den betyde for landmanden?

Læs mere her

Læs også