Fødevareministeren forlænger kontrol med dyretransporter til udlandet

Fødevareminister Mogens Jensen (S) forlænger nu den skærpede kontrol med transportører og samlesteder ind i 2020. Kontrolindsatsen blev midlertidigt øget efter aftale mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti i slutningen af sidste år. Det skete efter, at det i sommeren 2018 kom frem, at transportørerne i stort omfang havde overtrådt dyrevelfærdsregler. Derudover var de logbøger, som transportørerne skal indsende til Fødevarestyrelsen, fejlbehæftede.

- Fødevarestyrelsen finder fortsat transportører, der kører med dyr, der står for tæt eller ikke er transportegnede. Det er uacceptabelt. Derfor forlænger jeg den skærpede kontrol ud over det, som blev aftalt mellem den forrige regering og Dansk Folkeparti, understreger Mogens Jensen.

I starten af det nye år lander en evaluering fra Fødevarestyrelsen af 2019-kontrollerne på ministerens bord.

- Mit mål er, at jeg inden sommeren 2020 kan præsentere en plan for, hvordan fremtidens kontrol med dyretransporter ud af landet skal se ud og finansieres. Indtil da skal Fødevarestyrelsen fortsætte den skærpede kontrol, siger Mogens Jensen.

Gælder også kvæg

Ministeren skruer derudover op for kontrollen af transport med andre dyr end svin, især kvægtransporter. I dag bliver der kun kontrolleret 10-15 transporter med kvæg om året, men det bliver sat op til cirka 25 om måneden. 

Fødevarestyrelsen vil fortsat kontrollere 250 svinetransporter pr. måned og bruge ekstra synstid på at sikre den bedst mulige kontrol. Den øgede kontrol har indtil nu været betalt af skatteyderne, men fortsættelsen skal betales af branchen selv. Det kommer til at koste erhvervet godt 21 millioner kroner mere end i dag i første halvdel af 2020. 

Læs også