Regeringen fremrykker midler til jordfordeling

Under pilotordningen til multifunktionel jordfordeling fremrykker regeringen nu midler, så næste ansøgningsrunde bliver dobbelt så stor end planlagt.

Interessen for at være med i den ordning om multifunktionel jordfordeling, der udspringer af den tørkepakke som blev lavet i 2018, er så stor, at regeringen nu til den næste ansøgningsrunde fremrykker midler, som først skulle være brugt i 2022. Det meddeler Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

I alt er der i ordningen, som er betegnet som en pilotordning, afsat 150 millioner kroner i perioden 2020-2022. Men interessen i den første ansøgningsrunde, som fandt sted i foråret, var så stor, at pengene afsat i 2022 kommer ud at arbejde nu i den ansøgningsrunde, som åbnede tirsdag, og som løber frem til 31. oktober.

- Det er fantastisk at se, hvordan kommuner og landmænd har taget imod pilotordningen for multifunktionel jordfordeling. I første ansøgningsrunde oplevede vi en kæmpe interesse og havde derfor en overansøgning. Vi har derfor valgt at sløjfe de to planlagte ansøgningsrunder i 2022 og i stedet fremrykke de midler til denne og næste runde.

Oprindeligt kunne der i denne ansøgningsrunde søges om i alt ca. 1.000 hektar jordfordeling, men med den nye fremrykkelse er puljen nu næsten dobbelt så stor med cirka 1.975 hektar.

Det er forventningen, at der med ordningen i alt kan omfordeles op mod 7.000 hektar jord eller et areal på størrelse med Fanø.

Det er kommunerne og Naturstyrelsen, der kan søge om at få del i midlerne, og de multifunktionelle projekter skal tilgodese både natur, vandmiljø, klima, landbrug og det lokale friluftsliv.

Mere plads til skov og natur

Ved første ansøgningsrunde tidligere i år fik tre projekter betinget samtykke i henholdsvis Tønder, Svendborg og Viborg Kommuner.

Et af de tre projekter findes i Nørreådalen i Viborg Kommune. Her har Naturstyrelsen og Viborg Kommune taget initiativ til et multifunktionelt projekt, hvor de ønsker en fri multifunktionel jordfordeling.

Omkring 180 lodsejere i området kan på forskellig måde indgå i projektet. Med projektet ønsker parterne blandt andet at beskytte drikkevandet ved skovrejsning, braklægning, permanent græs eller lignende.

Derudover håber de at skabe en bedre naturforvaltning og -tilstand i et Natura 2000-område og være med til at sikre sammenbinding af forskellige naturområder. Lodsejerne i området tilbydes jordfordeling, som gavner deres bedrift og udviklingsønsker blandt andet ved at samle deres marker tættere på bedriften.

- Multifunktionel jordfordeling er en fantastisk ordning, der kan skabe mere plads til natur og friluftsliv ved at anvende landskabet på en smartere måde. Samtidig giver den landmænd muligheden for adgang til ny jord, der giver et større udbytte. Jeg håber, at vi ved at gøre puljen større kan få endnu flere ansøgninger til gavn for både landmænd, natur og friluftsliv, siger Mogens Jensen.

For at få støtte skal projekterne på én gang levere på mindst tre udvalgte nationale interesser, såsom klima, miljø, natur, friluftsliv og landdistriktsudvikling. Projekterne skal desuden være lokalt forankret.

Ordningen om multifunktionel jordfordeling må i øvrigt ikke forveksles med ordningen om udtagning af lavbundsjord, hvor der over de næste 10 år er afsat to milliarder kroner til formålet.

ege

 

Multifunktionel jordfordeling i tal

  • I efteråret 2019 blev der afsat 150 mio. kroner til multifunktionel jordfordeling, som er en del af tørkepakken. Ordningen kan spille sammen med andre finansieringskilder, så man kan gennemføre mange forskellige initiativer i et projektområde.
  • Det vurderes, at en multifunktionel jordfordeling i gennemsnit koster ca. 5.000 kr./ha i procesomkostninger, tinglysning m.v.
  • Der vil kunne jordfordeles op til 7.000 hektar jord under ordningen. Projekter skal være mellem 100 og 1.000 hektar.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs også