bannerPos

Regeringen fremrykker midler til jordfordeling

Sidste år præsenterede et bredt flertal i Folketinget en aftale om multifunktionel jordfordeling for 150 millioner kroner. Foto: Lasse Ege Pedersen
15-09-2020 11:30

Under pilotordningen til multifunktionel jordfordeling fremrykker regeringen nu midler, så næste ansøgningsrunde bliver dobbelt så stor end planlagt.

Interessen for at være med i den ordning om multifunktionel jordfordeling, der udspringer af den tørkepakke som blev lavet i 2018, er så stor, at regeringen nu til den næste ansøgningsrunde fremrykker midler, som først skulle være brugt i 2022. Det meddeler Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

I alt er der i ordningen, som er betegnet som en pilotordning, afsat 150 millioner kroner i perioden 2020-2022. Men interessen i den første ansøgningsrunde, som fandt sted i foråret, var så stor, at pengene afsat i 2022 kommer ud at arbejde nu i den ansøgningsrunde, som åbnede tirsdag, og som løber frem til 31. oktober.

- Det er fantastisk at se, hvordan kommuner og landmænd har taget imod pilotordningen for multifunktionel jordfordeling. I første ansøgningsrunde oplevede vi en kæmpe interesse og havde derfor en overansøgning. Vi har derfor valgt at sløjfe de to planlagte ansøgningsrunder i 2022 og i stedet fremrykke de midler til denne og næste runde.

Oprindeligt kunne der i denne ansøgningsrunde søges om i alt ca. 1.000 hektar jordfordeling, men med den nye fremrykkelse er puljen nu næsten dobbelt så stor med cirka 1.975 hektar.

Det er forventningen, at der med ordningen i alt kan omfordeles op mod 7.000 hektar jord eller et areal på størrelse med Fanø.

Det er kommunerne og Naturstyrelsen, der kan søge om at få del i midlerne, og de multifunktionelle projekter skal tilgodese både natur, vandmiljø, klima, landbrug og det lokale friluftsliv.

Mere plads til skov og natur

Ved første ansøgningsrunde tidligere i år fik tre projekter betinget samtykke i henholdsvis Tønder, Svendborg og Viborg Kommuner.

Et af de tre projekter findes i Nørreådalen i Viborg Kommune. Her har Naturstyrelsen og Viborg Kommune taget initiativ til et multifunktionelt projekt, hvor de ønsker en fri multifunktionel jordfordeling.

Omkring 180 lodsejere i området kan på forskellig måde indgå i projektet. Med projektet ønsker parterne blandt andet at beskytte drikkevandet ved skovrejsning, braklægning, permanent græs eller lignende.

Derudover håber de at skabe en bedre naturforvaltning og -tilstand i et Natura 2000-område og være med til at sikre sammenbinding af forskellige naturområder. Lodsejerne i området tilbydes jordfordeling, som gavner deres bedrift og udviklingsønsker blandt andet ved at samle deres marker tættere på bedriften.

- Multifunktionel jordfordeling er en fantastisk ordning, der kan skabe mere plads til natur og friluftsliv ved at anvende landskabet på en smartere måde. Samtidig giver den landmænd muligheden for adgang til ny jord, der giver et større udbytte. Jeg håber, at vi ved at gøre puljen større kan få endnu flere ansøgninger til gavn for både landmænd, natur og friluftsliv, siger Mogens Jensen.

For at få støtte skal projekterne på én gang levere på mindst tre udvalgte nationale interesser, såsom klima, miljø, natur, friluftsliv og landdistriktsudvikling. Projekterne skal desuden være lokalt forankret.

Ordningen om multifunktionel jordfordeling må i øvrigt ikke forveksles med ordningen om udtagning af lavbundsjord, hvor der over de næste 10 år er afsat to milliarder kroner til formålet.

ege

 

Multifunktionel jordfordeling i tal

  • I efteråret 2019 blev der afsat 150 mio. kroner til multifunktionel jordfordeling, som er en del af tørkepakken. Ordningen kan spille sammen med andre finansieringskilder, så man kan gennemføre mange forskellige initiativer i et projektområde.
  • Det vurderes, at en multifunktionel jordfordeling i gennemsnit koster ca. 5.000 kr./ha i procesomkostninger, tinglysning m.v.
  • Der vil kunne jordfordeles op til 7.000 hektar jord under ordningen. Projekter skal være mellem 100 og 1.000 hektar.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.

Barkbiller koster skovejere kassen

Skovbruget i Centraleuropa er hårdt ramt af billeangreb og oplever store tab. Skovdyrkerne opfordrer danske skovejere til at holde godt øje med angreb i bevoksningerne.

Forventer normalt marked

Skovfoged Klaus Lindhardtsen har positive forventninger til de kommende måneder.
Side 1 af 1924 (38478 artikler)Prev1234567192219231924Next