Ren rød aftale om kvælstofindsats for 2020

Politisk aftale i rød blok gør det nu til en realitet, at danske landmænd næste år skal udlægge 380.000 hektar med efterafgrøder. Det er tre gange så mange som i år. Minister beklager.

Fremrykningen af miljøkrav fra 2021 til 2020 er en realitet. Mandag blev regeringen, dets støttepartier og Alternativet enige om en ny aftale for kvælstofindsatsen i 2020.

Den røde aftale betyder, at kvælstofudledningen allerede næste år skal nedbringes med 3.500 tons, og for at gøre det, så bliver der behov for massive 380.000 hektar med målrettede efterafgrøder. Tre gange så mange som der i år er blevet udlagt.

- Jeg er glad for, at vi med denne aftale kan præsentere en række tiltag, som vil gøre Danmark mere grøn og bæredygtig. Mindre forurening af vandmiljøet, mere skov og færre drivhusgasser allerede fra 2020. Det er en god aftale, som peger i den rigtige retning, siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse.  

I de blå partiers aftale om målrettet regulering for blot lidt over et halvt år siden - et par måneder før valget - lød det, at kvælstofudledningen i 2020 skulle reduceres med cirka 2.300 tons, hvilket ville have været lig med 250.000 hektar efterafgrøder.

Fra miljøminister Lea Wermelin (S) lyder det, at hun mener, at man med aftalen her tager vi et vigtigt skridt i den retning.

- Kvælstofudledningen skal ned i Danmark, og den tidligere regering efterlod en regning til miljøet med landbrugspakken. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi allerede nu handler til fordel for vores grundvand og kyster sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Det er en ambitiøs aftale, der gør Danmark grønnere, siger miljøminister Lea Wermelin.

Smalle flertal fortsætter

Fremrykningen af miljøkravene kommer inden, at et kvælstofudvalg har tilbagerapporteret deres holdning til forudsætningerne bag Fødevare- og Landbrugspakken. De resultater ventes at komme snart, men gennemgangen kommer kun til at få betydning for 2021.

Fra Mogens Jensen lyder det, at det er hans håb, at man her kan lykkes med at få en bred aftale. Det er fortsat ikke lykkedes for nogen regeringer at indfri det mål. De første to aftaler om den målrettede regulering har således været rene blå aftaler.

- Vi lykkedes ikke med at få en bred aftale i denne omgang, men det er magtpåliggende for regeringen, at aftaler på landbrugsområdet er brede. Derfor kommer vi til at gøre forsøget igen, når vi skal kigge videre frem.

- Når vi skruer op for reguleringen allerede til næste år, er det fordi, at vi skal have reduceret kvælstofudledningen. Jeg kan sagtens forstå, at landmændene er utilfredse med den beslutning, og at de synes, at vi går for langt for hurtigt. Det skal jeg være den første til at beklage, men når vi kan se, at vi ikke nærmer os de mål, vi har, så er vi nødt til at gøre noget. Vi kommer til at se på, hvordan vi kan give landmændene flere værktøjer til at løse de udfordringer, de står med, siger Mogens Jensen. 

Læs den politiske aftale her

 

Læs også