Slut med »sort soja« i Danmark i 2025

Senest i 2025 skal soja, der købes til foder af dansk landbrug, være ansvarligt produceret, verificeret og afskovningsfrit, lyder det i en skærpet sojapolitik fra Landbrug & Fødevarer.

Tidligere på sommeren lød det fra fødevareminister Mogens Jensen (S), at han forventer, at erhvervet selv lægger ambitiøse handlingsplaner frem med, hvordan de vil sikre en import af ansvarlig og afskovningsfri import af soja til foder.

I efteråret har regeringen nemlig varslet, at der vil blive indført en national handlingsplan for at sikre, at den soja, som bliver importeret fra Sydamerika, ikke er soja, som truer regnskoven.

I begyndelsen af i år offentliggjorde Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet en rapport, der viste, at langt hovedparten af det soja, som bliver importeret til Danmark fra Sydamerika stadigvæk kan stamme fra produktioner i Sydamerika, hvor producenterne rydder skovområder for at udvide landbrugsjorden.

Rydningen af skovområder har betydning for CO2-udledningen og biodiversiteten.

Skærpet politik

Nu har Landbrug & Fødevarer så lanceret sin plan. Organisationen har skærpet den sojapolitik, som man selv indførte i 2014, hvor det dengang lød, at medlemsvirksomhederne skulle stille en række krav til deres leverandører om, at soja til foderbrug skal leve op til en række kriterier for ansvarlig produktion.

Der var dog ingen målbare målsætninger i den tidligere politik, men det er der nu. Nu lyder det, at senest i 2025 skal al soja, der købes til foder af dansk landbrug, være såkaldt tredjeparts-verificeret. Det vil sige, at der er sikkerhed for, at det er soja, som er ansvarligt produceret, verificeret og afskovningsfrit.

I årene frem mod 2025 er der sat en række konkrete delmål, som blandt andet betyder, at fra 2021 er det 20 procent af den importerede soja, som skal være tredjeparts-verificeret. I årene frem mod 2025 stiger det så år for år.

Ambitiøst

- Det er et stærkt skridt, det samlede erhverv i Danmark nu tager. Vi vil skabe reelle og varige forandringer i de lande, hvor sojaen produceres. Det gør vi ved at stille krav om blandt andet afskovningsfri dyrkning og verificering. Det er ikke alene ambitiøst, det giver også den mest bæredygtige løsning på den lange bane, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

I dag aftager dansk landbrug cirka 0,5 procent af verdens samlede produktion af soja, svarende til cirka 1,5 millioner tons om året. Fra L&F-direktøren lyder det, at Danmark dermed ikke kan gå enegang, men må forlade sig på, at resten af EU og verden også er med.

- I Danmark aftager vi mindre end én procent af verdens sojaproduktion. Derfor kan den danske indsats ikke stå alene. Det er nødvendigt med europæiske og internationale løsninger og aftaler. Vi opfordrer derfor regeringen til at arbejde for krav om ansvarlig og afskovningsfri importer på EU-plan og internationalt. Vi opfordrer også regeringen til at gå i dialog med producentlandene og samarbejde med dem om ansvarlig sojaproduktion, siger Flemming Nør-Pedersen.

Ekstra omkostninger

Fra direktør for Seges Svineproduktion, Christian Fink Hansen, lyder det, at beslutningen kan give griseproducenterne ekstra omkostninger, fordi markedet for certificeret eller verificeret ansvarlig, afskovningsfri soja stadig er under udvikling. Det er også derfor, det ikke er muligt at nå i mål fra dag ét.

- Men vi vil ikke sidde og vente på, at markedet er helt omstillet og færdigudviklet. Vi tager stilling nu og sætter mål frem mod 2025. Dermed demonstrerer danske griseproducenter endnu en gang stor ansvarlighed på frivillig basis. Det viser også, at de ønsker at fastholde og udbygge positionen som verdens mest bæredygtige, siger Christian Fink Hansen.

Meldingen fra Landbrug & Fødevarer kommer efter, at Danish Crown allerede i foråret meldte ud, at de grise, der leveres til Danish Crown, i fremtiden skal have foder med 100 procent ansvarligt produceret soja. Tidligere i denne uge meldte DLG sig også ind i sammenslutningen »Dansk Alliance for Ansvarlig Soja«.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

 

Landbrugets sojaaftale

  • Målet er, at 100 procent af den soja, som købes til foder, senest i 2025 er ansvarligt produceret. Dette skal sikres med verifikation af tredjepart og efter FEFAC-retningslinjer
  • Mimumsandelen af verificeret ansvarlig soja optrappes (2021: 20 %, 2022: 40 %, 2023: 60 %, 2024 80 %, 2025: 100 %)
  • Målet er 100 procent fysisk segregeret soja, men udbuddet af segregeret soja er meget lavt. Derfor vil importerne blive opgjort efter massebalance-princippet, hvor hvert led fra producent til landmand kan dokumentere andelen af indkøbt ansvarlig soja, m.v.
  • Dansk landbrug støtter en yderligere udvikling af den europæiske sammenslutning af foderproducenter FEFAC’s kriterier for ansvarlig soja, blandt andet vedrørende afskovning
  • Landbrug & Fødevarer opfordrer regeringen til at arbejde for krav om ansvarlig og afskovningsfri importer på EU-plan og til at gå i dialog med producentlandene om ansvarlig sojaproduktion
  • Landbruget arbejder parallelt med at mindske behovet for import af soja ved at udvikle nye dansk-producerede proteiner, der på sigt delvist vil kunne erstatte sojaprotein i foder

Kilde: Landbrug & Fødevarer

 

Læs også