Vandløb skal rustes til klimaforandringer

Håndteringen af de danske vandløb skal tilpasses, så de kan aflede de stadig stigende vandmængder fra både byer og marker.


Læs også