LMO starter nyt netværk for præcisionsjordbrugere

En ny netværksgruppe skal være med til at teste værdien ved præcisionsjordbrug. Projektet skal sikre ny viden og erfaring ved at optimere tildeling af gødning i marken via anvendelse af GPS-teknologi.

LMO tager nu initiativ til at starte en helt ny netværksgruppe for landmænd med fokus på og mulighed for at udføre præcisionsjordbrug.
 
Efterspørgslen efter viden omkring præcisionsjordbrug er stødt stigende, og derfor er der behov for at samle erfaringer gennem netværk. Det fortæller Daniel Rosenkilde Damhus, der planteavlsrådgiver og LMOs tovholder på projektet:
- Der bliver talt rigtig meget om præcisionsjordbrug. Meningen med denne gruppe er at få ført nogle af ideerne ud i livet og opsamle og udveksle erfaringer fra praksis. Vi er endnu ikke klar over, hvad der er optimalt at gøre indenfor dette område, og for at blive klogere skal det nye netværk af landmænd være med til at afprøve forskellige muligheder, fastslår Daniel Rosenkilde Damhus.

Gevinst for miljøet
I løbet af de senere år har Landbrug & Fødevarer presset på for at få godkendt flere virkemidler på dyrkningsfladen, som kan benyttes som alternativer til de pligtige efterafgrøder, og som kan indgå i den kommende målrettede regulering.
 
Præcisionsjordbrug kan være et godt alternativ til efterafgrøder ud fra den betragtning, at der både kan være en miljøeffekt og god bundlinje i at optimere tildeling af gødning i marken via anvendelse af GPS-teknologi.
 
- Hvis landmændene gennem præcisionsjordbrug kan fastslå hvor meget gødning afgrøder præcist har brug for og dermed optimere tildelingen af gødning i marken, vil det give gevinst for både landmændene og miljø, understreger LMOs planteavlsrådgiver.
 
Vil præge fremtiden
Projektet med det nye netværk er led i LMOs strategi om, at kunne hjælpe landmænd med at anvende digitale teknologier til at monitorere, indsamle og analysere data om forhold i marken:
- Netværket er en spændende mulighed for at opsamle den nyeste viden for den enkelte landmand, som deltager i gruppen. Derudover er de første landmænd med præcisionsjordbrug med til at præge området fremadrettet. Det er et krav for deltagelse i gruppen, at landmændene som minimum har fungerende udstyr til og planer om at graduere en del af gødningsmængden i løbet af foråret 2018, fastslår Daniel Rosenkilde Damhus. 
 
- Ideen med præcisionslandbrug er jo også at hæve udbyttet i marken. Når vi bruger satellit-målinger til at bestemme afgrødens kondition i marken og omfordeler kvælstof fra gode til dårligere områder i marken, hæves udbyttet for hele marken. Der ligger en gevinst her på 100-200 kr. pr ha og i nogle tilfælde mere, derudover er der sidegevinster i form af mindre risiko for lejesæd og dermed mindre behov for vækstregulering siger han.
 
Ifølge LMO Planteavl vil der i den nye netværksgruppe blandt andet være fokus på graduering af vækstregulering og af udsæd, faglig optimering af gødningstildeling med satellit- og sensormålinger, GPS-strategi og håndtering af data.
 
LMOs første netværksmøde afholdes på fredag d. 23/3 kl. 10.00 hos LMO-Horsens. Derudover bliver der to møder hen over vækstsæsonen, samt et opfølgende møde efter høst.

Læs også