SLF lander godt regnskab

SLF – Sønderjysk Landboforening – har i 2019 haft skarpt fokus på kerneområdet landbrug, og takket været motiverede medarbejdere og tilgang af kunder, er det lykkedes at lande et rigtig godt årsregnskab.

ØKONOMI I løbet af 2019 har SLF tilpasset organisationen og haft skarpt fokus på kerneområdet landbrug. Virksomhedsplanen har været baseret på få helt grundlæggende ting, nemlig kunder, medarbejdere og økonomisk rentabel forretning. Og det er et fokus, der har givet pote.

- Vi er kommet ud med et overskud på godt 3.4 mio. kr. og er ovenud tilfredse. Medarbejderne har været motiverede og ydet en kæmpe indsats. Vi har oplevet god opbakning fra medlemmerne, og der er kommet flere kunder til SLF, siger Christian Lund.

Omsætningen i SLF landede på knapt 66 millioner kroner. Egenkapitalen er på 30 millioner kroner.

 

Udvikling af nye produkter

Konkurrencesituationen i branchen er fortsat hård, særligt set i lyset af, at der bliver færre landmænd. SLF har formået at tilpasse sig ved blandt andet at skabe samarbejdsrelationer med andre virksomheder. Samtidig har SLF fået lejet de tomme kvadratmeter ud, så huset på Billundvej i dag er fyldt med samarbejdspartnere som Syddansk Kvæg, Erhvervshus Sydjylland, Vækstfonden, LandboUngdom og DLBR Forsikringsmæglerne mfl.

-Nu, hvor vi er tilbage på sporet og fået skabt den økonomiske platform, har vi overskud til også at have større vægt på udvikling. Derfor vil vi i de kommende år udvikle forretningen med nye produkter, nye tiltag og nye samarbejdsrelationer, siger direktør i SLF, Brian Lambertsen.

SLF vil fortsat have fokus på digitalisering, og derudover skabe nye produkter indenfor klima, natur og bæredygtighed – blandt andet med Arla- klimatjek, naturplejetiltag og rådgivning indenfor alternative energikilder.

 

Motiverede medarbejdere

SLF pointerer, at fremgangen ikke mindst skyldes motiverede medarbejdere, der dagligt arbejder for at give den bedste rådgivning og service til kunderne. 

-Vi har ansat flere nye kolleger og er fortsat i gang med at rekruttere, og man mærker tydeligt den gode stemning i huset. Vi er i stand til at tiltrække kunder og medarbejdere, og vi er ikke længere så sårbare. Vi har vist, at vi har kunnet genskabe et stærkt SLF, siger Brian Lambertsen og henviser blandt andet til SLFs medarbejder trivselsundersøgelse, der afspejler den gode udvikling.

 

Politik mod grøn forandring

Politisk set er der fortsat mange dagsordener at tage fat på. Foreningen arbejder dagligt med at skabe politisk dialog og forsøger derigennem at påvirke politiske beslutninger:

-Vi vil fortsat have fokus på medlemmer og det politiske arbejde med arrangementer, køkkenbordsmøder og samarbejde med kommunerne. Regeringens målsætninger indenfor klima og miljø kræver noget arbejde på den politiske bane, set fra vores vinkel. Det er vigtigt, at vi er med til at sikre, at der sker tiltag, som landbruget kan leve med, siger Christian Lund.

SLF holder generalforsamling torsdag 5. marts  kl. 19.30 på Agerskov Kro, hvor årsregnskabet bliver fremlagt.  Se mere på www.slf.dk.

jba

Læs også