VikingDanmark fastholder omsætning men falder på bundlinjen

Andelsforeningen for danske kvægbrugere, VikingDanmark, har leveret et årsregnskab for 2020, der melder om forholdsvis uændret omsætning og en tilbagegang i årsresultat på over 6 millioner kroner.

VikingDanmark har den 26. april offentliggjort årsregnskab for 2020.

Rapporten melder om en omsætning på 512,08 millioner kroner, hvilket er et mindre fald i forhold til året før, hvor omsætningen lød på 513,13 millioner kroner. Årsresultatet oplevede imidlertid et større fald med et resultat på 13,06 millioner kroner sammenlignet med 2019 resultatet på 19,25 millioner kroner.

VikingDanmarks egenkapital er imidlertid øget til 326,57 millioner kroner holdt op imod 313,03 millioner året før.

Tilfredsstillende trods tilbagegang

Hos VikingDanmark ser man ikke tilbagegangen i årsresultatet som et problem. Faktisk melder foreningen ud, at man anser resultatet som tilfredsstillende.

Covid-19 pandemien anerkender foreningen som et benspænd for hele industrien, og dermed anskuer de enkelte fremgange i virksomhedens underforretninger som positive set i lyset af pandemien.

Desuden melder VikingDanmark også om igangsætning af nogle store digitaliseringsprojekter, der også har indflydelse på årsresultatet.

Ifølge ledelsesberetningen er årets resultat på niveau med det budgetterede.

Læs også