Vil udlodde 40 millioner kr. til medlemmerne: Rekordomsætning i Vestjyllands Andel

Grovvareselskabet Vestjyllands Andel kan præsentere et tilfredsstillende koncernresultat på 74 millioner kroner før skat.

Vestjyllands Andel glæder sig over fortsat fremgang på toplinjen i det forgangne regnskabsår. Foto: Vestjyllands Andel.

Vestjyllands Andel fortsætter med at skabe vækst i kerneforretningen. I regnskabsåret 2020/2021 har grovvareselskabet således haft en rekordstor omsætning på 2,301 millarder kroner mod 2,283 milliarder kroner sidste år.

Og det til trods for et, ifølge bestyrelsen, »udfordrende år,« hvor tre hovedfaktorer påvirkede regnskabet negativt med i alt 28 millioner kr.

Størst påvirkning havde den manglende forsyning af økologisk sojakage fra Kina, som Vestjyllands Andel måtte anskaffe andetsteds til betydeligt højere priser. Derudover var en tør høst ensbetydende med manglende behandlingsindtægter, og slutteligt betød en omfattende konvertering af dansk mælkeproduktion til non-GM, at prisen på GM-frie proteiner blev sendt på himmelflugt.

- Det samlede resultat er tilfredsstillende – året taget i betragtning. Uforudsigelige faktorer såsom forsyningsvanskelighederne på det globale marked har ganske vist haft konsekvenser for selskabets bundlinje. Til gengæld er vores kunder i den sammenhæng holdt skadesløse, hvilket naturligvis er glædeligt, påpeger Leif Haubjerg, bestyrelsesformand i Vestjyllands Andel.

Bestyrelsen i Vestjyllands Andel foreslår på selskabets generalforsamling 3. november 2021 en overskudsudlodning på 40 millioner kroner til medlemmerne.

Læs også