Midtjysk slagteri smider en ekstra million på bundlinjen

2021-regnskabet for det midtjyske private slagteri Moesgaard Meat 2012 A/S viser et positivt resultat på 3,73 millioner kroner med et udbytte på 5 millioner kroner.

I forhold til 2020-regnskabet er resultatet vækstet med 54 procent.

Regnskabet viser en samlet egenkapital på 10,4 millioner kroner, hvilket er en stigning i forhold til sidste års regnskab, hvor egenkapitalen lå på 9,21 millioner kroner.

Vækst i egenkapital kan omfatte den del af sidste års overskud, som ikke udloddes, men tilbageholdes i virksomheden – eller kan være et tegn på, at der i regnskabsåret er tilført fremmedkapital af de eksisterende eller nye ejere.

Firmaets regnskab viser forrentning af egenkapitalen (det vil sige forrentning af den indskudte kapital) på 46,34 procent. 

I spidsen for bestyrelsen af firmaet står bestyrelsesformand Per Due Haahr Pedersen. 

Læs også