Træhandelsselskab lander for femte år i træk rekordresultat

De danske skovejerens handelsselskab DSHwood i Fredericia præsenterer endnu engang et rekordregnskab med det største overskud i virksomhedens 55-årige historie.

DSHwood har indkøbskontorer i Danmark, Tyskland, Frankrig og Skotland samt salgskontorer i Indien, Kina og Vietnam. Selskabet består af i alt 54 medarbejdere og omsætter over 1.000.000 m3 træ til mere end 20 forskellige lande. Foto: Jens Roege Regnskabet for DSHwood viser et resultat på 24,7 millioner kroner før skat. Dette overgår hermed sidste års rekordresultat. Foto: DSHwood

Træerne vokser ind i himmelen for de danske skovejeres handelsselskab DSHwood i Fredericia, der for femte år i træk kan præsentere rekordregnskab.

Regnskabet viser et resultat på 24,7 millioner kroner før skat. Dette overgår hermed sidste års rekordresultat. Resultatet svarer til en stigning i forhold til sidste år på 16 procent og en forrentning af egenkapitalen på 34,1 procent. DSHwood fortsætter væksten i 2022/2023, og der investeres både i eksisterende og nye strategiske områder.

DSHwoods administrerende direktør Rasmus Grønborg Bak betegner det seneste regnskab som særdeles tilfredsstillende.

- Vi er meget stolte over årets resultat. Markederne har i det seneste regnskabsår været præget af høj volatilitet og store usikkerheder. Resultatet viser med al tydelighed, at vi er lykkes med implementering af vores strategi med fokus på risikostyring, udtaler direktøren i en pressemeddelelse.

- Tempoet har været højt gennem hele året og de enkelte opgaver har været mere ressourcekrævende end normalt, på grund af store logistikudfordringer og flere meget ustabile markeder. Alle medarbejdere har knoklet for at få alle detaljer med, og jeg er stolt over det, vi som hele Team DSHwood har opnået. Sideløbende med den høje aktivitet har vi fuld fokus på digitalisering og automatisering af vores procedurer i hele værdikæden. 

Vækst i alle grene

Fremgangen i seneste regnskabsår skyldes vækst i alle forretningsområder. I efteråret 2021 var der stadig stor efterspørgsel efter råtræ i hele verden, hvilket betød markante prisstigninger. Dette motiverede mange skovejere til at fælde og sælge træ.

I løbet af foråret 2022 var efterspørgslen aftagende, men det samme var gældende for udbuddet. Udbrud af krig i Ukraine forstærkede både den faldende efterspørgsel, men har ligeledes medført et faldende udbud af træ fra både Ukraine og Rusland. Priserne på træ er således fortsat på et historisk højt niveau.

- Endnu et rekordresultat vidner om, at DSHwood de seneste år har indtaget en stærk markedsposition i både indkøbs- og salgsmarkedet. DSHwood er ejet af skovejerne, og missionen er derfor at skabe en så attraktiv som mulig pallette for afsætning af træ fra de europæiske skove. Udbredelsen af denne mission har medført stor tilgang af nye leverandører og kunder, og der er således masser af potentiale for vækst inden for de eksisterende forretningsområder. Det er derfor glædeligt, at vi endnu engang kan konstatere, at både virksomhedens organisation og markedsposition er forstærket yderligere, fortæller Rasmus Grønborg Bak og fortsætter:

- Vi lever i en tid, hvor skoven har indtaget en mere central rolle i hele samfundet. Fremtidens moderne byggeri efterspørger træ til konstruktion, og i takt med at verdens befolkning fortsat øges og kræver træ til det klassiske byggeri, vil efterspørgslen være stigende de kommende år. Samfundsmæssigt er produktionsskoven oven i købet det suverænt bedste værktøj til CO2-opsparing. Dansk Skovforenings rolle er derfor vigtigere end nogensinde. Vi er derfor glade for igen at kunne udlodde udbytte til vores ejere og således skabe de bedst mulige forhold for de danske skovejere gennem Dansk Skovforenings politiske arbejde. 

Om DSHwood

DSHwood er 100 procent ejet af Dansk Skovforening, de private skoves brancheorganisation.

Selskabet indkøbskontorer i Danmark, Tyskland, Frankrig og Skotland samt salgskontorer i Indien, Kina og Vietnam.

DSHwood beståraf  i alt 54 medarbejdere og omsætter over 1.000.000 m3 træ til mere end 20 forskellige lande.

Læs også