Thinghøj Landbrug får et lille minus

Ledelsen i Thinghøj Landbrug ApS i Rødvig Stevns anser 2022-resultatet for mindre tilfredsstillende.

Thinghøj Landbrug ApS i Rødvig Stevns på Sydøstsjælland viser tilbagegang i sit nyeste regnskab.

Selskabet har haft en negativ bundlinje de sidste par år, og årets resultat slutter på -1.893 kroner i 2022, viser årsrapporten.

Selskabets væsentligste aktivitet har været handel med landbrugsprodukter.

Ifølge ledelsesberetningen er årets resultat »mindre tilfredsstillende«.

De samlede aktiver udgør 110.494 kroner for året (115.908 kroner i 2021). Heraf udgør varelageret 101.300 kroner i alt.

Selskabets egenkapital har forholdt sig på et stabilt niveau i regnskabsåret og er angivet til 101.925 kroner.

Thinghøj Landbrug Aps har reduceret gældsposterne i løbet af 2022, og den samlede gæld udgør 8.569 kroner for året.

Læs også