Asmildkloster bliver verdensmålsskole

Asmildkloster Landbrugsskole er udnævnt til officiel Unesco Verdensmålsskole.

Bæredygtighed er et nøglebegreb i dansk landbrug og i forhold til FN's 17 verdensmål. Det er også et af kernepunkterne i Asmildkloster Landbrugsskoles uddannelsesstrategi. Derfor var glæden stor, da Asmildkloster blev orienteret om, at skolen nu officielt er Unesco Verdensmålsskole.

Som en af Danmarks største landbrugsskoler er det oplagt for Asmildkloster at blive verdensmålsskole.

- Vi har de seneste år haft et stort fokus på bæredygtighed i internationale projekter og i undervisningen på vores skole, og det er et af kernepunkterne i vores fremtid. Vi glæder os over, at vi nu kan kalde os verdensmålsskole og ser frem til at samarbejde i netværket med Unesco og de øvrige verdensmålsskoler, siger forstander Lars Møgelbjerg Andersen.

- Vi har hvert år 450 landbrugselever gennem vores uddannelser, og kan vi klæde dem endnu bedre på til at blive fremtidens forandringsagenter i landbruget, når det handler om en bæredygtig dagsorden, så skal vi selvfølgelig gøre det.

Fire fokuspunkter

De 17 verdensmål og 169 undermål er mangfoldige. Asmildkloster Landbrugsskole har valgt at fokusere på fire mål: Kvalitetsuddannelse, Ansvarlig produktion og forbrug, Klimaindsats samt Livet på landet.

Asmildkloster har allerede nu flere bæredygtighedstiltag i fuld gang. Det gælder både i den konkrete undervisning, men også i forhold til bygninger, medarbejdertrivsel og generelt ressourceforbrug. De mange tiltag er et resultat af en løbende udviklingsproces og store ambitioner for fremtiden.

De mange nye bæredygtige tiltag inkluderer lige fra at indføre led-belysning i alle bygninger, internationale projektsamarbejder til valgfag på landbrugsuddannelsen. Det er først og fremmest medarbejderne på Asmildkloster Landbrugsskole, der sammen med skolens elever skal sørge for, at tiltagene bliver implementeret, og for at understøtte indsatserne, sikre sammenhæng og vidensdeling i indsatsen, har Asmildkloster udpeget en verdensmålskoordinator.

En lidt bedre verden

En naturlig følge for de fire mål er etablering af Partnerskaber for handling. Et konkret eksempel herpå er engagement i FN17 Business Centeret i Foulum, hvor målet er er understøtte små- og mellemstore virksomheder i deres arbejde med at lave forretning sammen med Verdensmålene. Et arbejde hvor iværksætteri og innovation er væsentlige elementer.

- I bund og grund handler samarbejdet om at skabe en lidt bedre verden. Det er vi allerede godt i gang med i Danmarks landbrug, når vi på landbrugsskolerne uddanner tusindvis af unge, og nu lægger vi et ekstra lag på i form af en skarp bæredygtighedsdagsorden, tilføjer Lars Møgelbjerg Andersen.

Læs også

Agroskolen flytter og bygger ny landbrugsskole
Elevfremgang skaber pladsproblemer på landbrugsskole