Muligt at søge tilskud til privat skovrejsning nu

Årets ansøgningsrunde til privat skovrejsning er åben til den 30. september. Ansøgning sker i Tast selv.

Under tilskudsordningen for privat skovrejsning kan du nu søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord, som du ejer. Ligesom sidste år er der afsat 70 millioner kroner til ordningen, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Du kan læse mere om dine muligheder for tilskud til privat skovrejsning i vejledningen og bekendtgørelsen, som du finder i Landbrugsstyrelsens Tilskudsguide på lbst.dk. På Tilskudsguiden kan du som noget nyt også finde en guide til at udfylde ansøgningsskemaet og tegne projektet ind i Internet Markkort (IMK).

Ansøgningen foregår i Tast selv.

Udskudt reform

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande, på privatejede landbrugsarealer. Sekundært skal privat skovrejsning etablere nye skove, som beskytter drikkevandsressourcer eller binder kulstof. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.

Reformen af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) skulle være trådt i kraft fra 2021, men er udskudt til 2023. Derfor er det eksisterende landdistriktsprogram (2014-2020) forlænget til og med 2022.

Læs også