Find motorsaven frem: Prisen på nåletræ er historisk høj

Siden nytår er nåletræ steget omkring 30 procent, ikke mindst på grund af voldsom efterspørgsel fra byggebranchen. Også løvtræ er der god afsætning for både til danske savværker og til eksport, oplever skovfoged hos Skovdyrkerne Øerne.

Det seneste halve års tid er nåletræ steget med 30 procent til et prisniveau, som ikke er set i nyere tid. Og foreløbig er forventningen, at det ikke vil ændre sig lige med det første.

Årsagen er både et lavt udbud og en stigende efterspørgsel, forklarer skovfoged Peder Dammand, der står for afsætning af træ hos Skovdyrkerne Øerne i samarbejde med tre jyske skovdyrkerforeninger til både danske savværker og til eksportfirmaer.

- Markedet er naturligvis svært at forudsige, men vi kommer nok til at se gode priser i en fornuftig tid endnu, vurderer han.

Sygdom i nåletræer

Startskuddet for de markante prisstigninger skete i Europa, da millioner af kubikmeter nåletræ i Tyskland de seneste år er blevet ødelagt af typografbiller.

Derefter førte sygdom i træerne i de canadiske nåleskove i foråret til, at man i USA manglede træet fra Canada til de hektiske byggeaktiviteter derovre. Det bevirkede et eksportboom af træ fra Europa over Atlanten, som igen har skabt nervøsitet i Asien for deres forsyning af europæisk træ.   

Med det generelle byggeboom verden over, er efterspørgslen efter nåletræ, der primært anvendes som konstruktionstræ, derfor steget voldsomt.

- Tillige er fragtpriserne skudt i vejret, ikke mindst på grund af coronasituationen, siger Peder Dammand og nævner som et eksempel, at det i forhold til sidste år nu koster 11 gange så meget at sende en container over Atlanten til USA.

Bedste løvtræ bliver i Danmark

Også priserne på løvtræ er skudt i vejret det seneste år tid, dog ikke så markant som nåletræet.

Skovfogeden oplever en særdeles god efterspørgsel efter bøg, eg og ask, mens han betegner den som god for ahorn. Det gælder både afsætningen til de danske savværker og til eksport, som typisk er til møbelindustrien i Asien.

- Og, hvor træet desværre ofte vender tilbage til Danmark igen, lyder hans lakoniske kommentar.

Til gengæld glæder han sig over, at det bedste løvtræ forbliver herhjemme, og måske ender som en dansk designerstol eller Juncker-parketgulve.

Find saven frem

Foruden ansvaret for afsætningen af træet hos Skovdyrkerne rådgiver skovfoged Peder Dammard selv godt 100 skovejere i Skovdyrkerforeningen Øerne.

- Med de gunstige priser er det helt sikkert en god idé at skove hugstmodne træer og udtynde, hvor der er behov. Det gælder både i nåleskoven og løvtræerne, naturligvis hvor det er forstligt forsvarligt, og i forhold til den enkelte skovejers egen etik omkring skoven, naturen og jagten.

Han vurderer, at der generelt står mange træer i de danske skove, som vil kunne fældes nu.

- Der findes en stor ressource derude, men desværre ser vi, at mange ikke nænner at fælde gamle bøgetræer, så træet ender med at være misfarvet. Det er en skam at vente for længe, ikke mindst fordi det bevirker kvaliteten deklasseres, hvilket giver en dårligere gennemsnitspris, påpeger Peder Dammard, der ligesom sine kolleger er klar med rådgivning og udpegning af træer.

- Det kan nås endnu her i denne sæson. Faktisk starter vi allerede med at fælde bøge i slutningen af august, da savværkerne også gerne ønsker helt frisk træ, som straks tørres, inden det forarbejdes til lyst møbeltræ.  

Læs også