Spar tid og plant kvalitetstræer produceret i poser

Drop gravearbejdet og put træet i hullet fra et pælebor. Den fynske virksomhed Put’n Grow er ny spiller på markedet, når det kommer til levering af kraftige kvalitetstræer til hurtig nyplantning og stabil vækst.

- Roden har jo formen, da posen er designet, så roden har form som hullet efter et pælebor, forklarer Ole Mogensen. Posen af fiberstof sikrer, at kun de små rødder kan komme ud, mens de store rødder bliver inde i posen. Gravearbejdet kan springes over, for hullet til træerne klares med et pælebor. Der skal blot bores et 40 centimeter dybt hul. Når hullet laves med et pælebor i stedet for en skovl, undgår man at jorden omkring træet bliver løs. Træet står fast fra start og behøver sjældent en støttende pæl, da roden passer præcist ned i hullet. Dyrkningsmaterialet i posen indeholder næringsstoffer og vand. Det virker dermed som en madpakke for træet den første tid ude i skoven. - Fordelen ved at træerne når at få noget højde, er at træerne når at gå fri af ukrudt og fri af de værste vildtskader, forklarer Ole Mogensen. Ole Mogensens produktion af træer vil fremadrettet både være baseret på bestillingsvarer og kontraktproduktion. Et bredt udvalg af træer og buske er undervejs i plantagen. Ole Mogensen er klar til at vise sit udvalg af træer i pose frem for interesserede, når Brahetrolleborg Game Fair løber af stablen den 18.-20. august.

- Planteprocessen kan ikke være nemmere. Med træer produceret i poser, kan du springe gravearbejdet over og blot bore et hul.

Ordene kommer fra indehaver af den nystartede virksomhed Put’n Grow, Ole Mogensen, Sandmosegård ved Bogense, der har trodset sommerregnen for at vise, hvor hurtigt og nemt de 1,5 til 2 meter høje træer kan plantes, når en rodklump i pose og hullet efter et pælebor passer som fod i hose.

For det er idéen om at producere træer i poser, der er ny og giver en lang række af særlige fordele for såvel træet, som for den kunde, der skal have etableret hurtige nytilplantninger af en vis størrelse.

Fugt og støtte fra start

- Fordelen ved at plante i et hul efter et pælebor er også, at du ikke laver jorden løs, så den tørrer ud, som når du graver et hul. Du bevarer derved jordens naturlige fugtindhold, ligesom rødder og jord er i god kontakt med det samme, forklarer Ole Mogensen nærmere.

Desuden står træet fast fra start og behøver sjældent en støttende pæl. Roden passer på den måde præcist ned i hullet, hvilket i sig selv virker stabiliserende fra start.

Der skal blot bores et 40 centimeter dybt hul, hvorefter træet sættes i hullet, og der lægges lidt jord oven på selve rodblokken. En arbejdsproces, der ikke tager mange minutter.

- Roden har jo formen, da posen er designet, så roden har form som hullet efter et pælebor, forklarer Ole Mogensen og viser, hvordan træerne allerede efter et par år har fyldt posen med rødder og dannet den cylinderformede klump.

Posen er produceret af et fiberstof, der sikrer, at kun de små rødder kan komme ud, mens de store rødder bliver inde i posen, så længe de er i produktion i plantagen på Sandmosegård. Ved plantning hos kunden skæres posen så op eller tages helt af afhængig af art og alder på træet.

Træet har madpakken med

Ole Mogensen peger endvidere på fordelen ved, at dyrkningsmaterialet i posen indeholder næringsstoffer og vand. Det virker dermed som en madpakke for træet den første tid ude i skoven.

- Når rødderne ikke beskæres, bevares top og rod-forholdet også bedst muligt, forklarer den nordfynske producent nærmere.

Selve produktionen af træer hos Put’n Grow starter fra frø eller helt små planter, der startes op i læ bag gården i posen, hvor de senere plantes ud i plantagen, indtil træerne når den ønskede alder og højde, der typisk er imellem 1-2,30 meter.

- Fordelen ved at træerne når at få noget højde, er, at træerne når at gå fri af ukrudt og fri af de værste vildtskader. Når træerne er så konkurrencedygtige overfor ukrudt, er træerne dermed også særligt velegnede til sprøjtefri zoner. For eksempel hos kommuner, langs vandløb eller som småbiotoper på 4 procents brak, som det netop lige er blevet tilladt, til læhegn, remiser, forbedring af skovbryn eller som berigelsesplantning i eksisterende skov, forklarer Ole Mogensen.

- Det besværlige ved etablering af beplantning er overstået. Træerne skal bare i jorden, og så er de videre. Jeg plejer at sige: Plant træerne efterår/vinter, skyd bukken til foråret og afhold jagt på fasanerne til efteråret, smiler Ole Mogensen.

Grøn afskærmning

Han nævner også de to meter høje og kraftige træer, som et velegnet bud på beplantning, hvor der skal lysafskærmes omkring industrikvarterer eller langs solcelleparker, hvor det gerne må gå lidt hurtigt med den grønne afskærmning mod anden bebyggelse, og det med fordel kan ske med træer i to meters højde.

- Med træer i den størrelse er det også hurtigt at etablere læ-steder og hyggekroge, hvis der for eksempel skal være lidt afskærmning omkring borde- og bænkesæt eller lignende i byområder, tilføjer han.

Et bredt udvalg

Produktionen af træer vil fremadrettet både være baseret på bestillingsvarer og kontraktproduktion, hvis der ønskes træer eller buske af noget bestemt, hvor målgruppen kan være skovbrug, jægere, vildt- og landskabsplejere.

Lige nu har Ole Mogensen et bredt udvalg af træer undervejs. Det er blandt andet eg, bøg, ahorn, douglasgran, sitkagran, røn, tuja, lærk, forskellige fyrretræer og lind, ligesom der af buske blandt andet kan nævnes slåen, havtorn, tjørn og æble og syren. Og mange flere slags er på vej.

- Jeg prøver at have en række forskellige træer og buske, der passer aldersmæssigt og er velegnede at sammensætte i for eksempel læbælter og remiser, påpeger Ole Mogensen.

Den forholdsvis nystartede træproducent er klar til at vise sit udvalg af træer i pose frem for interesserede, når Brahetrolleborg Game Fair løber af stablen fra fredag den 18. til og med søndag den 20. august.

Læs også