2018 kan stadig blive et godt roeår

Såningen af roer kom lidt sent i gang flere steder, men optimalt vejr kan sikre udbytterne.

Optakten var skidt, men optimalt vejr kan sikre udbytterne, lyder det fra salgschef hos MariboHilleshög, Ole Lauridsen, der samtidig glæder sig over, at firmaet har leveret frø til hver fjerde danske sukkerroemark.
Det tog 14 dage mere end normalt, før roesåningen kom i gang midt i april. Og kun de mest veldrænede marker var klar, uden våde pletter som må sås senere.
- Selv om det er sent forår, kan det sagtens blive et godt roeår med høje udbytter. Det kræver »bare«, at vi får optimalt vejr resten af sæsonen. Det vigtigste her ved sæsonstarten har været, at det enkelte såbed er perfekt og klar. Så betyder en dag fra eller til mindre.
- Hellere vente end at gå i gang med et dårligt og for vådt såbed. Det udbyttetab pr. dag, der tales om, er en teoretisk beregning. Med godt vejr kan det indhentes i løbet af sæsonen, fastslår Ole Lauridsen.
 

Godt med på landkortet

MariboHilleshög er i år godt med på landkortet. Salget har ifølge Ole Lauridsen været meget tilfredsstillende, både af de fire kommercielle sorter og de tre observations-
sorter, der udbydes med 300 units af hver.
- Blandt de kommercielle sorter forventer vi os rigtig meget af den nye Davinci. Den har en høj renhed og høj sukkerprocent. Og så har Davinci det største bladdække af alle de kommercielle.
- Det gør, at den dækker godt af for sent fremspiret ukrudt, så det ikke generer roernes tilvækst, forklarer Ole Lauridsen, som advarer mod at stirre sig blind på forholdstallene for udbytte.
 

Renhed påvirker bundlinjen

- Selvfølgelig betyder det noget, om en sort ligger på forholdstal 102 eller 104. Men renheden, som er et af de parametre MariboHilleshög har forædlet efter i mange år, er også meget vigtig i afregningen.
- To procent renere roer giver plus 10 kroner pr. ton roer, eller i alt cirka 800 kroner ekstra på bundlinjen. Derfor tror jeg, at mange dyrkere har valgt Davinci.
Ole Lauridsen peger videre på, at totaløkonomien, og ikke kun højeste forholdstal, er det, der tæller i roe-
dyrkningen.
- Det er vigtigt, at dyrkerne følger sorterne gennem hele vækstsæsonen og drager egne erfaringer i praksis og ikke kun ser på forholdstal op til næste års frøbestilling
 

Læs også