Spændende nyheder i Nordic Sugars dyrkerprogrammer

Både via internettet og fra mobiltelefonen kan Nordic Sugars dyrkere hente nye og spændende programmer i 2020.

Eksempel på visning af forskellen mellem to satellitpassager den 1. juli og den 4. juni. Det nye kort viser, hvor marken gror særligt hurtigt eller langsomt.

TEKNOLOGI Nordic Sugar tilbyder i den kommende sæson nye og spændende muligheder for sine dyrkere.

Det gælder både de programmer, som dyrkerne kan bruge fra deres pc via dyrkerportalen, og de programmer, man kan bruge direkte fra en mobiltelefon.

- Programmerne bruger de marker, som dyrkerne selv har indtegnet i Nordic Sugars system, fortæller Bo JM Secher fra Agricenter DK, Nordic Sugar, og tilføjer samtidig:

- Hvis ikke markerne allerede er tegnet ind, opfordrer vi til, at man får det gjort, så man kan få det fulde udbytte af programmerne.

Satellitdata på markniveau

I 2019 blev det muligt for alle roedyrkere at kunne følge markernes vækst via data fra de satellitter, som hver uge overflyver Danmark. Det er i 2020 blevet udbygget.

- Man kan nu ikke blot se væksten i løbet af sæsonen, men man kan også se et kort, som viser forskellen mellem to forskellige passager, forklarer Bo JM Secher.

Dermed er det ikke kun væksten, man kan følge, men også særligt de områder af marken, som trives godt eller dårligt. Det har mange fordele, pointerer han.

- I sidste ende er det tanken, at man derved lettere kan indkredse de områder, som har problemer eller i forbindelse med optagningen, at finde de marker, som vokser mest – og som derved kan stå længst tid før optagning.

Fra programmet kan man følge de enkelte marker, og det er muligt at sammenligne sine egne marker med alle de roemarker, som ligger inden for en radius af 10 kilometer.

Billeder fra mark til konsulent

- Vores telefonapp er også blevet udbygget, så man nu, udover at følge markernes vegetationsindeks gennem indekset NDVI (VI = Vegetation Index), også kan se markens optagelse af vand ved at vise indekset NDWI (WI = Water Index), oplyser Bo JM Secher og fortsætter:

- Derudover har vi udbygget systemet, så den enkelte dyrker kan vise et billede fra marken i en meddelelse til Agricentret, og konsulent og dyrker kan derefter skrive sammen direkte i programmet.

- Billederne lagres med en geo-reference, så konsulenten kan se, hvor i marken det er taget, og eventuelt gå direkte til stedet, hvis det resulterer i et besøg.

- Som vi tidligere har fortalt, kan man også følge skadedyrs- og sygdomsmoniteringen direkte fra appen, ligesom alle nyheder og leveringsdata kan læses, meddeler Bo JM Secher, der gør opmærksom på, at appen kan hentes gratis fra Google Play eller App Store.

jhal

Læs også