Væsentligt flere danskere smittet med campylobacter i 2019

Antallet af registrerede campylobacterinfektioner er steget næsten en femtedel i 2019. Undersøgelser viser, at mange udbrud skyldes kyllingekød. Det fremgår af en ny rapport.

Campylobacter har længe været den bakterie, som er skyld i flest fødevareoverførte sygdomstilfælde i Danmark. Nu viser den årlige rapport for 2019 over forekomsten af zoonoser i Danmark, at der er registreret 5.389 sygdomstilfælde i 2019.

Det er en stigning på 18,5 procent i forhold til året før.

Det er tredje år i træk, at antallet af campylobactertilfælde er steget.

Bag rapporten står DTU Fødevareinstituttet sammen med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.

- Den store stigning i campylobactertilfælde skyldes blandt andet et usædvanligt stort udbrud relateret til dansk kyllingekød. Kyllingekød var også kilden i fem andre udbrud, mens kilden er ukendt i yderligere tre udbrud, skriver DTU Fødevareinstituttet på sin hjemmeside.  

Patienter rammes

En sammenligning viser også, at næsten en tredjedel af alle patienter har en campylobacterinfektion, som kan relateres til kyllingekød. 

- Vi er overraskede over, at analyser af patientprøver med helgenomsekventering har vist, at campylobactertilfældene i højere grad er del af udbrud, der kan spores tilbage til den samme fødevarekilde, og at størstedelen af disse kan tilskrives kylling, siger sektionsleder Eva Møller Nielsen fra Statens Serum Institut, og tilføjer:

- Den viden giver nye muligheder for at forebygge smitten i Danmark.

På baggrund af det store antal sygdomstilfælde har industrien iværksat en række nye initiativer, der skal reducere forekomsten af campylobacter i fødevareproduktionen.

Resultater viser ifølge DTU Fødevareinstituttet, at campylobacterkontrol i besætningerne er kompliceret, og at der ikke findes én gylden løsning.

mip

 

Læs også