Prisstigning i vente på populært kartoffelprotein

Et år med konkurrencedygtige priser for kartoffelprotein har betydet, at alt produceret kartoffelprotein er blevet solgt. Priserne vil dog stige til den kommende sæson, oplyser KMC Feed i en meddelelse.

Den seneste kartoffelsæson har budt på et rigtig godt år for salg af kartoffelprotein til foder. Populariteten skyldes blandt andet, at prisen for sojaprotein steg markant, og dermed gjorde kartoffelprotein prismæssigt mere attraktivt, samt at markedet har opdaget muligheder for at anvende større mængder af KMC’s foderprotein, PotaPro 1500, til foderblandinger til smågrise.

- Vi har netop afsluttet en meget tilfredsstillende sæson, hvor vi i særlig grad fokuserede på udvikling af det danske marked. Efterspørgslen på kartoffelprotein var den forgangne sæson så høj, at vi formåede at tømme vores overgangslagre, fortæller Rune Friis Kristensen, Commercial manager, Global Feed & Pet-food hos KMC.

- Vi relancerede i 2020 vores kartoffelprotein under navnet PotaPro 1500 for at understrege foderets ernæringsmæssigt overlegne profil. Proteinet overstiger ikke et solaninindhold på 1500 ppm, hvilket gør det interessant at bruge proteinet i større mængder end tidligere. Vi ser smågriseproducenter, der har øget deres andel fra omkring 1-2 procent til 6-8 procent det seneste år, påpeger han endvidere i en meddelelse.

Lokale proteiner fortsat i fokus

Prisen på KMC’s PotaPro 1500 vil til den kommende sæson se et prishop som følge af prisudviklingen på markedet for foderproteiner, kombineret med en reduceret mængde kartoffelprotein til rådighed på markedet. I tidligere år har hovedproduktionen kastet mere protein, som sidestrøm, af sig, end markedet efterspurgte, hvilket har betydet, at overskuddet for disse sæsoner blev placeret i overgangslagre. Overgangslagrene er dog tømte til den nye sæson, og det samlede udbud af proteinet er derfor væsentligt mindre.

- Som markedet ser ud lige nu, ser vi mod en forventet prisforøgelse på omkring 30 procent i prisniveauet for vores kartoffelprotein. Vores PotaPro 1500 skal dog stadig kunne konkurrere med andre proteinprodukter, og prisen vil derfor løbende korrigeres efter den øvrige prisudvikling på markedet. Prisstigningen er en direkte følge af prisudviklingen på det generelle marked for protein, samtidig med at vi ikke kan udbyde den samme mængde protein som den seneste sæson, fortæller Rune Friis Kristensen.

Den reducerede mængde protein KMC kan udbyde til den kommende sæson, betyder dog ikke et mindre fokus på det danske marked – tværtimod. KMC Feed gør det klart, at udvikling af nye produkter og den danske omstilling til et mere bæredygtigt landbrug gør, at producenten fortsat har øjnene skarpt rettet på sit lokalmarked.

Læs også