Kort nyt til svineproducenter

Foto: Colourbox

Online medicinhåndteringskursus

Tirsdag den 24. august klokken 12 afholder Porcus online medicinhåndteringskursus på engelsk.

Kurset foregår således, at deltagere sidder hjemme foran skærmen og gennemfører den teoretiske del af kurset, som også inkluderer et teoretisk kursus i lokalbedøvelse.

Den praktiske del af kurset skal gennemføres ved næstkommende dyrlægebesøg.

Alle er velkomne ved kurset, også selvom man ikke bruger Porcus som dyrlæge.

Se mere om pris og tilmelding på Porcus’ facebookside.

 

Undgå tab med nyhøstet korn

- Du mister enten produktivitet eller fodrer grisene for dyrt, hvis ikke du tilpasser dine optimeringer, så snart det nye korn tages i anvendelse.

Sådan lyder det fra SvineRådgivningen, der på deres Facebookside påpeger, at der ofte går uger eller måneder, før det nyhøstede korn i siloen er blevet analyseret, de nye kornværdier indarbejdet og den tilpassede blanding lander i krybben hos grisen.

Fodergruppen hos SvineRådgivningen anbefaler derfor, at man for at tabe følger tre punkter:

1. Lav en hurtiganalyse (NIT/NIR) på nyt korn, før du fodrer med det. Lav en midlertidig tilpasning af dine blandinger (med uændret mineral)

2. Udtag nye kornprøver, når høsten er i hus. Lav den endelige tilpasning (med ny mineral)

3. Planlæg, så ny mineral tages i brug hurtigst muligt (når gammel mineral er forbrugt)

SvineRådgivningen oplyser endvidere, at de i fodergruppen gerne hjælper med det praktiske omkring korrekt neddeling af prøver, bestilling af analyser, indsendelse af prøver til laboratoriet og modtagelse og behandling af resultater

 

Der skal være tryk på vandet

- Der skal sikres tryk nok, så grise i alle aldre får deres fysiologiske behov opfyldt. Samtidig skal vi også sikre kvaliteten af vandet. Der er mange steder vandet kan være varmt og stillestående.

Sådan lyder det fra LVK Svinedyrlægerne, der i deres nyhedsbrev påpeger, at vandet allerede ved blot 12 grader bliver vækstmedie for mange bakterier - i buffertanke, medicinblandere og i drikke niplerne.

Især efter medicinering til hele sektioner i klima eller slagt, er det vigtigt at køre en vand rens. Her påpeger dyrlægerne, at der findes gode produkter, som kan rense vandet, mens grisene stadig er i stalden. Alternativt kan man anvende andre midler, når stalden er tom og rengøres.

Ifølge LVK Svinedyrlægerne kan beskidt vand kan øge risikoen for blandt andet hjernebetændelser, diarré og lavt foderforbrug. Desuden er der risiko for toksinproducerende bakterier i vandstrengene, hvilket vil komme til udtryk som mange udskudte endetarme.

 

Gode råd til rettidig fødselshjælp

Rettidig faringshjælp er et vigtigt redskab i reduktionen af pattegrisedødeligheden.

Dyrlægerne hos Ø-Vet opfordrer i deres seneste nyhedsbrev til at følge denne fremgangsmåde:

● Efter de første fire grise er født, bør der altid være en våd gris i stien – hvis ikke, bør der ydes fødselshjælp.

● Skab god plads, fjern gødning bag soen, vask soen af med lunkent vand og anvend en rektalhandske med rigelig børslim.

● Tag alle de grise, du kan nå.

● Grise født ved fødselshjælp er ofte svage, og de bør håndteres, som svagfødte grise i besætningen i øvrigt håndteres.

● Veerne kan gå midlertidigt i stå efter fødselshjælp, da soen bliver stresset. Hvis der ikke er født flere grise efter en time, bør der igen ydes fødselshjælp.

● Behandl soen efter endt faring grundet risiko for infektion (efter aftale med besætningsdyrlæge)

Dyrlægerne påpeger endvidere, at en F-skive i nogle besætninger kan være et godt værktøj til at holde overblikket. F-skiven findes også som app.

Læs også