Forstudie: Vækstpotentialet hos den enkelte gris kan forudsiges

Et nyt forstudie fra Seges Innovation peger i retning af, at man på baggrund af grisens historik i fare- og smågrisestalden kan give en mere præcis forudsigelse af tilvæksten i slagtegrisestalden på individniveau.

Et forstudie, der bygger på en analyse af 5.079 grise fra syv besætninger, har til formål at fastslå, om det er muligt at forudsige den forventede tilvækst i slagtegrisestalden samt inddele grisene efter forventet vækstpotentiale allerede ved indsættelse.

Det meddeler Seges Innovation, der står bag det nye studie.

Når en gris ankommer til slagtegrisestalden, er der i dag ingen viden om grisens historik. Et hold grise, der ankommer samtidig, kan blandt andet have forskellige fravænningsaldre, fravænningsvægte, sygdomshistorikker eller opholdstider i smågrisestalden.

I bedste fald har en slagtegriseproducent en gennemsnitlig indgangsvægt på de grise, der ankommer til stalden fra smågrisestalden. Indgangsvægten er typisk en gennemsnitsvægt for hele holdet fra grisetransporten eller for mindre grupper af holdet, der vejes på en brovægt ved indsættelse.

Fra holdniveau til individniveau

- Med det nye forstudie kan vi mere præcist forudsige den enkelte gris’ tilvækst i slagtegrisestalden ud fra dens historik fra fare- og smågrisestald. Med studiet bevæger vi os fra en holdbetragtning og går ned og ser på den individuelle gris. Det åbner for, at vi i fremtiden kan bruge grisens historik og allerede ved indsættelsen inddele grisene efter vækstpotentiale indenfor sektionen. I større produktioner vil grisene også kunne indsættes i separate sektioner efter forventet vækstpotentiale, fortæller Katarina Nielsen Dominiak, konsulent, ph.d. hos Seges Innovation.

Ifølge Seges Innovation, kan en opdeling på baggrund af historikken være med til at øge foder- og staldudnyttelsen, fordi fodersammensætningen i højere grad vil være optimal for alle grise i sektionen, ligesom sektionen med de hurtigst voksende grise vil have kortere tid mellem holdene.

Betydning for tilvækst

Forstudiet har identificeret de fem oplysninger fra grisens historik, der har størst indflydelse på forudsigelsen af tilvækst i slagtegrisestalden. Forudsigelsen er mest præcis, hvis alle fem oplysninger er kendt, men ganske overraskende er forudsigelsen næsten lige så god, hvis tilvæksten i farestalden er den eneste kendte oplysning.

De fem oplysninger, der har størst betydning for forudsigelse af tilvækst i slagtegrisestalden, er, i prioriteret rækkefølge: Daglig tilvækst i farestalden, indgangsvægt i slagtegrisestalden, fravænningsvægt, alder ved fravænning, samt daglig tilvækst i smågrisestalden.

- Kendskab til alle fem oplysninger til sammen gav en bedre forudsigelse end tilvæksten i farestalden alene. Det vil dog være mere omkostningstungt at registrere, slutter Katarina Nielsen Dominiak.

Læs også